Pamokslai

Kaunasdaugiau

Siauliu baznyciai 25

Dvasia ir žodis daugiau

Klausimai - atsakymaidaugiau

Veskite januomene prie Kristaus
Ganytojo premunerata

Teologijadaugiau

  • Dievo rūstybė (1 dalis)

    Anomis dienomis užguls toks suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pradžios pasaulio, kurį Dievas sutvėrė, iki šiolei, ir daugiau nebebus (Mk 13,17-20).
  • Augustinas ir Pelagijus

    Nusikelkime į tuos senosios Bažnyčios laikus, kai iš tikrųjų ji buvo visai nesena, - ėjo tik 400-uosius metus.
  • Kas buvo Jėzus? (II)

    Greta Jėzaus pretenzijų į dievystę reiktų apžvelgti ir tai, ką galvojo apie Jį jo mokiniai. Viena yra pačiam prisiskirti dieviškumą, visai kas kita – tuo įtikinti monoteistus žydus.
El. Biblija

Palangė jauniems daugiau

Stovyklos