Pamokslai

Vilniusdaugiau

Kaunasdaugiau

Šiauliaidaugiau

Akmenės šeimų stovykla

Dvasia ir žodis daugiau

Klausimai - atsakymaidaugiau

Vasaros stovyklos
Jaunmo stovykla TECIO GARAZAS

Teologijadaugiau

  • Liberalusis protestantizmas

    Liberalizmas tradicine ir gerąja šio žodžio prasme reiškia tam tikrą pagarbą ir atvirumą kitų žmonių požiūriams, ir tai tikriausiai turėtų būti būdinga visai krikščioniškajai teologijai bei patiems krikščionims, nesvarbu, kokiai denominacijai jie priklauso, kokiems teologiniams įsitikinimams simpatizuoja.
  • Pirmas Dvasios vaisius (II)

    Trečia, meilė pasireiškia darbais. Meilė - pirmasis Dvasios vaisius, jos įkandin seka džiaugsmas ir ramybė, o po to minimi „kantrybė, malonumas, gerumas".
  • Pirmasis Dvasios vaisius (I)

    Kviečiu apmąstyti Biblijos ištrauką, kuri man reiškia labai daug. Tikriausiai dvidešimt metų kiekvieną rytą ją kartodavau ir melsdavausi, kad ji išsipildytų mano gyvenime.
Ganytojas

Palangė jauniems daugiau

LempaFEST2016