Pamokslai

Vilniusdaugiau

Kaunasdaugiau

Vilnius dega

Dvasia ir žodis daugiau

Klausimai - atsakymaidaugiau

Vilniaus puslapis
Kalėdinių giesmių vakaras

Teologijadaugiau

  • Moterys ir Reformacija (1 dalis)

    Moters vaidmuo bažnyčioje ir visuomenėje neabejotinai yra viena įdomiausių ir prieštaringiausių temų krikščionybės istorijoje.
  • Menas Biblijoje (IV)

    Bet kokios formos meno kūrinys - grožinė literatūra, epas arba tapyba - pasižymi informatyviu turiniu.
  • Menas Biblijoje (III)

    Ir nebūdami menininkai profesionalai ar mėgėjai, su meno kūriniais susiduriame kasdien. Mes skaitome knygas, klausomės muzikos, stebime afišas, gėrimės gėlėmis.

Palangė jauniems daugiau

Evangelija TV