Pamokslai

Vilniusdaugiau

Kaunasdaugiau

Šiauliaidaugiau

Rytu Europos lyderystes forumas

Dvasia ir žodis daugiau

Klausimai - atsakymaidaugiau

 • 469 | 2014 02 23 | Pragaras

  Ar jūs tikite pragaru? Biblijoje pragaras yra minimas nemažai kartų, kalbant apie egzistenciją po mirties.
 • 323 | 2011 04 02 | Nuoskaudos

  Sveiki, esu krikščionė, bet yra žmonių, kurių labai nemėgstu, tiesiog nekenčiu. Ilgai laikau nuoskaudas, greitai įsižeidžiu. Niekaip nepavyksta to atsikratyti. Tai kaip kirminas graužia mane pačią.
 • 281 | 2010 08 21 | Nepriimtinas pastorius

  Sveiki, ką daryti, jei nepatinka pastorius? Suprantu, kad ateinu į Dievo namus, o ne pas pastorių, bet... sunku bažnyčioj būti ir klausyti šito žmogaus.
Renginys jaunimui PRIKLAUSOMYBES
Sielos 2016

Teologijadaugiau

 • Gerai surežisuotas pasaulis? (VI)

  Anot Džo­no Ka­pu­to (John Ca­pu­to), post­mo­dernus pa­sau­lis at­si­sa­kė mo­der­niz­mui bū­din­go me­ta­fi­zi­nio ieš­ko­ji­mo ir grie­bė­si ra­di­ka­lios her­me­neu­ti­kos.
 • Gerai surežisuotas pasaulis (V)

  Ki­ti du mąs­ty­to­jai, at­sto­vau­jan­tys skir­tin­goms te­olo­gi­nėms tra­di­ci­joms, iš es­mės su­tin­ka su Au­gus­ti­nu ir Ku­pe­riu dėl re­li­gi­nės kul­tū­ros pri­gim­ties.
 • Gerai surežisuotas pasaulis (IV)

  Ir šian­dien de­ba­tai tarp kul­tū­ri­nių ide­a­lis­tų ir kul­tū­ri­nių ma­te­ria­lis­tų to­li gra­žu ne­pa­si­bai­gė. Dis­pu­tų klau­si­mas tas pats: kam teik­ti pir­me­ny­bę - idė­jai ar ma­te­ria­lioms so­cia­li­nio eg­zis­ta­vi­mo są­ly­goms?
krikscioniu mokykla

Palangė jauniems daugiau

Evangelija TV