Pamokslai

Vilniusdaugiau

Kaunasdaugiau

EBI

Dvasia ir žodis daugiau

Klausimai - atsakymaidaugiau

Moteru konferencija
ALFA kursas Anykščiuose

Teologijadaugiau

  • Iškalta akmenyje: nėra kitų Dievų!

    Išėjimo knyga 20, 2-3: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tiktai mane".
  • Kristus ir Jo kryžius

    Evangelija - tai geroji naujiena apie laisvę. Tačiau taip pabrėžiame tik vieną jos aspektą. Pagal Naująjį Testamentą, Evangelija skelbia ne tik tai, ką Kristus žmonėms siūlo šiandien, bet ir tai, ką Jis kartą padarė, kad galėtų visa tai siūlyti.
  • Įvadas į Vestminsterio išpažinimą (II)

    Septintame skyriuje aptinkame vieną iš svarbiausių temų tiek išpažinime, tiek apskritai visoje reformatų-presbiterijonų teologijoje – apie Dievo sandorą (sandoras) su žmogumi.
Jesus Culture

Palangė jauniems daugiau