Naujasis Testamentas

Įskaitė Gabrielius Lukošius

Evangelija pagal Matą

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evangelija pagal Morkų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evangelija pagal Luką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evangelija pagal Joną

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Apaštalų darbai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

                 

Apaštalo Pauliaus laiškai

                 

Laiškas romiečiams

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pirmasis laiškas korintiečiams

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Antrasis laiškas korintiečiams

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Laiškas galatams

1 2 3 4 5 6

Laiškas efeziečiams

1 2 3 4 5 6

Laiškas filipiečiams

1 2 3 4

Laiškas kolosiečiams

1 2 3 4

Pirmasis laiškas tesalonikiečiams

1 2 3 4 5

Antrasis laiškas tesalonikiečiams

1 2 3

                 

Pastoraciniai laiškai

Pirmasis laiškas Timotiejui

1 2 3 4 5 6

Antrasis laiškas Timotiejui

1 2 3 4

Laiškas Titui

1 2 3

Laiškas Filemonui

Laiškas žydams

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

                 

Visuotiniai laiškai

Jokūbo laiškas

1 2 3 4 5

Pirmasis Petro laiškas

1 2 3 4 5

Antrasis Petro laiškas

1 2 3

Pirmasis Jono laiškas

1 2 3 4 5

Antrasis Jono laiškas

Trečiasis Jono laiškas

Judo laiškas

 

Apreiškimo Jonui knyga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

Bendrinti: