Pastorių tarybos laiškas dėl padėties Zarasuose

Brangūs Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos nariai, šį laišką rašome norėdami suteikti daugiau aiškumo po to, kai paaiškėjo, kad Zarasų bažnyčios pastorius Ugnius Meškas kaltinamas disponavimu nepilnamečių pornografija. Tai sužinoję buvome sukrėsti ir labai nuliūdinti, tačiau visiškai palaikome teisėsaugos įsikišimą ir neteisėtų veiksmų užkardymą. Kai Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos Pastorių tarybą pasiekė ši informacija, nedelsdami sušaukėme tarybos posėdį Zarasuose, kad galėtume priimti reikalingus sprendimus ir imtis veiksmų. Vienbalsiai sutarėme, jog pastorius, kuriam pareikšti tokie teisėsaugos įtarimai, negali toliau eiti jokių pareigų nei Zarasų bažnyčioje, nei Bendrijoje. Tad nuo š. m. liepos 10 dienos Ugnius Meškas savo noru pasitraukė iš visų užimamų pareigų – Zarasų ir Rokiškio bendruomenės vadovo bei Sinodo nario. Taip pat nutarėme, kad būtina suteikti psichologinę bei kitokią reikiamą pagalbą broliui Ugniui, jo šeimai bei Zarasų bendruomenei. Šiuo metu pagalbos veiksmai yra derinami. 

Tikime, kad Dievas atleidžia nuodėmes ir kad Kristaus kraujas nuplauna visą kūno ir dvasios nešvarą. Kaip mus moko Šventasis Raštas, atgaila yra ryškus pokytis, gyvenimo krypties pasikeitimas, kuris veda nauja kryptimi link šventumo ir dieviškų tikslų. Atgaila, tai nusigręžimas nuo savęs ir nuodėmingų dalykų link Kristaus. Tad su viltimi žvelgiame į šią situaciją ir laukiame atgailos vaisių. Taip pat manome, kad šis įvykis yra akstinas mums visiems su atgaila artintis prie Dievo, išpažinti savo nuodėmes, šauktis Dievo ir prašyti, kad Jis atnaujintų mūsų visų dvasią bei troškimą rinktis šventą gyvenimo būdą. Manome, kad neturime užsidengti akių, bet visiškai atvirai žvelgti į esamą situaciją, įvardyti problemas ir atsakingai jas spręsti. Dievo žodis mums suteikia viltį, jei tik nuolankiai ir su sudužusia širdimi įsikimbame į Dievo žodį ir Jo pašaukimą, jei su atgaila ir dvasios atnaujinimu gręžiamės į Jį. Tai ir kviečiame daryti. Manome, kad mums reikia sustoti, šauktis Dievo, apsvarstyti ir įsivardinti mūsų problemas, bandyti atrasti jų šaknis. Drąsiname siekti dvasinio atsinaujinimo: išpažinkime nuodėmes, kovokime su pagundomis, siekime skaidrumo, sąžiningumo, vientisumo, atskaitingumo, melskime, kad Dievas Šventosios Dvasios jėga įgalintų mus gyventi naują gyvenimą, įgauti jėgų įveikiant pagundymus, mūsų Bendrijos bendruomenėse kurkime tokią atmosferą, kurioje galėsime kalbėti tiesą meilėje, sukurkime vietą, kurioje bus galima išpažinti nuodėmes, įvardinti savo nuodėmingas traukas ir kartu, Dievo padedami bei Rašto nukreipiami, gebėsime kovoti bei saugoti vienas kitą Kristuje. Kviečiame maldoje prašyti, kad Dievas uždegtų mūsų širdis didesne meile Jam bei šventumui, kad Dievo žodis jaudintų mūsų širdis ir Viešpats į jas įdėtų savo šventus troškimus. 

Visus Kristų mylinčius tikinčiuosius kviečiame nusigręžti nuo tamsos darbų. Jei jaučiate, jog sunku kovoti su įvairiausiais pagundymais, kviečiame ir drąsiname apie tai kalbėtis su pastoriais, vyresniaisiais ar kitais brandžiais krikščionimis, kad malda ir dvasiniu palaikymu įveiktumėte savo silpnumą.

LEBB Pastorių tarybos vardu

Tarybos pirmininkas pastorius Ramūnas Jukna

Bendrinti: