Titulinis / Naujienos / Lietuvoje

Sielovados seminaras tarnaujantiems

Š. m. spalio 18–20 d. Kaune vyko seminaras „Biblinė sielogyda: tikinčiųjų pagalba tikintiesiems“. Seminarą organizavo Kauno evangelikų reformatų bažnyčia, bet jo iniciatoriai – misionieriška organizacija COAH („Come Over And Help“ – „Ateik ir padėk“), kurios vizija – padėti bažnyčioms ir krikščionims, praeityje susidūrusiems ar tebesusiduriantiems su priespauda, išnaudojimu ir sunkumais.

Nauja ilgai laukta knyga

Leidykla „Ganytojas“ išleido naują, ilgai lauktą Gordon D. Fee, Douglas Stuart knygą KAIP SKAITYTI IR AIŠKINTI BIBLIJĄ? (How to Read the Bible for All Its Worth).

Seimas vienbalsiai pritarė Kauno reformatų bažnyčios grąžinimui

2018 m. spalio 9 d. rytiniame posėdyje Lietuvos Respublikos Seimas priėmė (80–ia balsų už, susilaikė 0, prieš 0) nutarimą Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios- Sinodo susitarimui „Dėl nekilnojamojo turto Kaune, E. Ožeškienės g. 41, grąžinimo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai- Sinodui natūra“, projektas (Nr. XIIIP-2368(2).

Šlovinimo popietė Anykščiuose

Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčia keletą mėnesių svajojo mieste surengti Viešpatį garbinantį renginį.

Diskusija Reformatų sode – atnaujintas taps nauju traukos centru

Vakar sostinės Reformatų sodo atnaujinimas su vilniečiais aptartas netradiciškai – architektų vedamos ekskursijos po skverą, gyvos diskusijos prie kiekvieno parko kampelio – sudėtingus architektų brėžinius pavertė aiškiu įsivaizdavimu – kas, kur ir kaip sode atsinaujins, atgaivino istorijos faktus, o kai kam leido atsikratyti nepagrįstų nuogąstavimų.

Vakaras Medininkų tragedijai atminti

Liepos 30 dieną, Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje vyko 27-ųjų Medininkų tragedijos atminimo vakaras ,,Budėkime dėl santarvės ir taikos’’.

Biržuose vyko Evangelikų reformatų bažnyčios Sinodas

Birželio 23–24 dienomis Biržuose rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas. Sinodas – aukščiausia demokratinė Bažnyčios vadovybė. Sinodo susirinkimai vyksta kasmet, jų metu susirinkę parapijose išrinkti atstovai kartu su kuratoriais ir dvasininkais sprendžia svarbiausius visos Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios klausimus.