Kviečiame į Maldų už krikščionių vienybę pamaldas įvairiuose miestuose (pildoma)

Šiandien, sausio 18 d., prasideda visame pasaulyje minima Maldų už krikščionių vienybę savaitę, kuri pirmą kartą buvo surengta 1908 m. Nepaisant evangelikams nepriimtinos pradinės intencijos (suvienyti krikščionis Romos katalikų bažnyčioje), krikščionių vienybės idėja kyla iš paties Kristaus. Taigi kviečiame dalyvauti ekumeninėse pamaldose ir toliau pateikiame informaciją apie pamaldų vietą ir laiką skirtinguose miestuose.

Maldų už krikščionių vienybę temą (ir išsamią medžiagą apie tai) kiekvienais metais rengia kitos šalies krikščionys. Naujienų agentūra „VaticanNews“ pranešė, kad šiemetinės maldų savaitės tema – raginimas siekti tik to, kas teisinga, kurį skelbia Pakartoto įstatymo knyga: „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16,20). Maldų tekstus kiekvienai ekumeninės savaitės dienai šiemet parengė Indonezijos krikščionys, o bendram naudojimui pritaikė ir patvirtino tarptautinis komitetas, kurį sudaro įvairių konfesijų atstovai.

Indonezija yra tikinčiųjų skaičiumi didžiausia musulmoniška šalis pasaulyje. Bendras gyventojų skaičius – daugiau kaip 250 milijonų žmonių, kurių 86% išpažįsta islamą. Krikščionys sudaro maždaug 10% Indonezijos gyventojų. Trečdalis krikščionių yra katalikai, kiti priklauso įvairioms protestantų bendruomenėms. Nors krikščionys Indonezijoje yra mažuma, santykiai su islamiška dauguma yra geri, žymiai geresni negu kitose šalyse, kur krikščionys gyvena mažumos sąlygomis. Nuo 1950 m. veikia Indonezijos Bažnyčių bendrija, vienijanti 89 Bažnyčias ir mažesnes įvairių tradicijų krikščionių bendruomenes. Nuo seno įprasta, kad Indonezijos krikščionys derina pozicijas arba pasisako vienu balsu, kai reikia reaguoti į įvairius politinio ir socialinio gyvenimo reikalus. Kartu buvo rengiami ir tekstai šių metų ekumeninei savaitei, o juose išsakytas susirūpinimas teisingumu valstybės ir visuomenės gyvenime irgi išreiškia visiems šalies krikščionims bendrą poziciją.

***

Ekumeninės pamaldos Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos bendruomenėse

Vilniaus evangelinėje bažnyčioje

(Bitėnų 2C, Vilnius)

Sausio 24 d. (ketvirtadienį) 18.30 val.

Kauno evangelinėje bažnyčioje

(M.K. Čiurlionio g. 5, Kaunas)

Sausio 23 d. (trečiadienį) 18.30 val.

Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčioje

(Nepriklausomybės al. 20, Naujoji Akmenė)

Sausio 20 d. (sekmadienį) 11val.

Pamaldose taip pat dalyvaus kunigas, pranciškonų vienuolis Paulius Vaineikis, Alkiškių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Juozas Mišeikis, Akmenės šv. Onos parapijos klebonas Algis Genutis, jungtinė evangelikų ir katalikų šlovinimo komanda.

***

Ekumeninės pamaldos kitose bažnyčiose

VILNIUJE

Sausio 25 d. (penktadienį) 18 val.

Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12)

KAUNE

Sausio 24 d. (ketvirtadienį)18 val.

Evangelikų liuteronų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje (Muitinės g. 8A, Kaunas)

ŠIAULIUOSE

2019 m. sausio 19 d. (šeštadienį) nuo 9.00 iki 21.00 val. ŠLOVINIMAS

Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre (Tilžės g. 186, Šiauliai)

2019 m. sausio 20 d. (sekmadienį) 13.00 val.

Maldų už krikščionių vienybę savaitės Ekumeninės pamaldos

Šiaulių metodistų bažnyčioje, Lydos g. 9, Šiauliai

PANEVĖŽYJE

2019 m. sausio 20 d. (sekmadienį) 14 val.

Bendros Panevėžio miesto ekumeninės pamaldos Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje

(PILDOMA)

Bendrinti: