Šlovinimo popietė Anykščiuose

 

    Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčia keletą mėnesių svajojo mieste surengti Viešpatį garbinantį renginį. Rugpjūčio 18 d. trijų miesto evangelinių bažnyčių tikintieji, katalikai iš Veikliųjų žmonių bendrijos, krikščionys iš Troškūnų, Utenos, Kupiškio susirinko į Anykščių menų inkubatoriaus mažąją salę, kad keturias valandas be perstojo giedotų Gyvajam Dievui giesmes, atiduotų Jam padėką, keltų linksmą triukšmą.
 

Pirmojoje dalyje šlovinimą vedė XFM radijo laidų redaktorius Tadas Daujotas, antrojoje dalyje giesmes giedojo Viktorija Miškinytė ir Kaspars Ezerins (Latvija). Jiems talkino jauni tikintys muzikantai iš Rygos. Renginyje dalyvavo apie 50 žmonių. Šlovinimo giesmės lietuvių, anglų, rusų, latvių ir hebrajų kalbomis, palydimos saksofono, trimito garsų, kilo į dangų. Tikintiesiems buvo gera ir smagu šlovinti Viešpatį. Galbūt ši garbinimo popietė taps tradiciniu renginiu ir kitąmet gyrių Dangiškajam Tėvui Anykščiuose giedos jau didesnis būrys krikščionių. 

                                                                                                                         Birutė Venteraitienė

Bendrinti: