Titulinis / Naujienos / Naujienos ir renginiai

Aukštaičių sąskrydis Obelių krašte

Liepos 17–18 d. Ignalinos, Zarasų, Rokiškio, Utenos, Ukmergės, Švenčionėlių ir Anykščių evangelinių bažnyčių tikintieji po metų pertraukos vėl rinkosi į tradicinį sąskrydį Pagriaumėlės kaime (Rokiškio raj.). Renginys Obelių krašte buvo skirtas ir dvasiniam augimui, ir tikinčiųjų tarpusavio bendrystei.

Jie pasirinko laisvę...

Lietuvos Respublikos Seimo skaitykla parengė virtualią parodą, skirtą Medininkų tragedijos 30-osioms metinėms pažymėti.

372-asis Lietuvos Reformatų Bažnyčios Sinodas

Birželio 26-27 d. Biržuose susirinko ir savo Bažnyčios reikalus sprendė 372-asis, nuo Lietuvos Reformatų Bažnyčios įkūrimo, Sinodas. Kaip tik šiame Sinode priimtu kanonu buvo patvirtintas Sinodų eiliškumas, skaičiuojant nuo pirmojo, įvykusio 1557 metais.

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos kapelionų susitikimas

Šeštadienį, birželio 19 d., turėjome gerą laiką su tikėjimo broliais, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija kalėjimų kapelionais, Dievo žodžio tarnais.
Aptartas tolimesnis Lietuvoje esančių įkalinimo įstaigų Alytuje, Vilniuje, Pravieniškėse lankymas.

Sveikinimas su Velykomis

Virtualus ekumeninis choras sveikina sulaukus šv. Velykų! Džiaukimės, nes Kristus nugalėjo mirtį, kape Jo nebėra! Jis prisikėlė!

Evangelinių bendruomenių kreipimasis dėl Stambulo konvencijos

Pareikšdami evangelikų solidarumą su kitų tradicijų krikščionimis, viešai raštu išreiškusiais abejones dėl Stambulo konvencijos neutralumo žodžio ir sąžinės laisvei, krikščioniško tikėjimo vertybėmis pagrįstų įsitikinimų apsaugai, pateikiame savo nepriklausomą nuomonę