Prasidėjo Maldų už krikščionių vienybę savaitė

Jau daugiau nei šimtą metų kasmet sausio 18–25 d. įvairių konfesijų krikščionys visame pasaulyje jungiasi maldai už krikščionių vienybę. Nors šios iniciatyvos ištakos ir istorija nevienareikšmės, tačiau intencija graži – siekti vienybės dvasioje ne kartą ragino mūsų Viešpats.

Pasaulinė šių metų Maldų už krikščionių vienybę savaitės tema: „Pasilikime Kristaus meilėje, kad duotume daug vaisių“ (pagal Jn 15 sk.).

Jungtis maldoje su broliais ir seserimis ragina Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovas pastorius Gabrielius Lukošius:

Šių metų krikščionių vienybės savaitės tema –  iš Evangelijoje pagal Joną užrašytų žodžių sudaryta mintis. Tai Kristaus žodžiai: Pasilikite mano meilėje, ir jūs duosite gausių vaisių. Kaipgi mums pasilikti mūsų Viešpaties meilėje? Kaip man pasitikėti Viešpačiu ir kaip Jame pasilikti? Kaip mums visiems tai daryti? Kokiu būdu mes galime pasitikėti Juo? Juk pagrindinė nuodėmės priežastis yra ta, kad mūsų protėviai nepatikėjo savo Kūrėju. Nepatikėjo Dangiškuoju Tėvu, nepatikėjo Dievu, bet patikėjo melu. Patikėjo, kad jie patys gali būti kaip dievai. Tas nepasitikėjimas, giliai giliai įlindęs į mūsų sielas, trukdo mums remtis savo Kūrėju. Tam, kad tas nepasitikėjimas būtų sugriautas, atėjo mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jis atėjo, kad parodytų mums savo meilę, Tėvo meilę. Nes mūsų Viešpats mums sako: Kas matė mane, matė Tėvą. Taigi meilė, kuri atsiveria Kristuje, yra Dangiškojo Tėvo meilė mums. Ji atsivėrė tuomet, kai mūsų Viešpats paaukojo save už mus ant kryžiaus. O kai mes atsiveriame Jo meilei, mumyse atsiveria Dvasios gyvybė, kuri neša vaisius. Ir tuomet tie vaisiai pradeda atsiverti ir skleistis. Jie noksta mūsų sielose, mūsų širdyse, ir juos gali ragauti kiti šalia esantys. Nes vienybė nėra tai, ką mes patys padarome. Nėra vienybės be meilės. Nuodėmė yra ta baisi jėga, kuri griauna meilę. Todėl būtent šią vienybės savaitę ir žiūrint į ateinančius 2021 metus norisi linkėti kiekvienam, ir melstis, ir prašyti, kad mes pažintume Dievo meilę Jėzuje Kristuje.

Dieve, kad mes pažintume Tavo meilę. Kad mes pažintume, žiūrėdami į Jėzaus Kristaus pasiaukojimą, kokia nesuprantamai didele meile Tu myli kiekvieną iš mūsų, ir kad tas pažinimas mus perkeistų, keistų. Kad Tavo Dvasia, pasiekianti mus dėl Jėzaus Kristaus aukos keistų mūsų supratimus, požiūrius, santykius, ir mumyse atsivertų Tavo karalystės vaisiai. Mes prašom Tavęs ir dėkojam Tau. Jėzaus Kristaus vardu.

 

Šiemet visų pirma raginame melstis už mūsų, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vienybę. Karantino ribojimai vis dar neleidžia rinktis gyvai, todėl kviečiame ketvirtadienį, sausio 21 d. 18.30 val. Susitikti virtualiai – „Zoom” platformoje, ID: 832 6796 4419, slaptažodis: 382812.

Taip pat kviečiame apsilankyti ekumeniniame Maldos už krikščionių vienybę 2021 m. „Facebook“ puslapyje: https://www.facebook.com/Malda.uz.krikscioniu.vienybe

Bendrinti: