Titulinis / Naujienos / Naujienos ir renginiai

Užjaučiame Rimą Šablinską netekus tėčio

Nuoširdžiai užjaučiame brangų brolį, Rokiškio evangelinės bažnyčios vyresnįjį Rimą Šablinską netekus tėčio. Netekties valandą meldžiame Viešpaties artumo Rimui ir artimiesiems.

Paauglių lygos išvyka į Kėdainius

Vasario 21–23 d. Vilniaus evangelinės bažnyčios Paauglių lygos jaunimas (12–15 metų) savaitgaliui buvo išvykęs į Kėdainius. Kėdainiuose mus labai svetingai priėmė dienos centro „Tavo svajonė“ įkūrėjai Deividas ir Vilma Judeniai.

Sveikiname EBI absolventus (galerija)

Š. m. vasario 15 d. – svarbi ir iškilminga diena Evangeliniam Biblijos institutui ir jo studentams. Keturiems jau anksčiau baigiamuosius darbus apsigynusiems broliui ir sesėms įteikti diplomai, dar du studentai apsigynė bakalauro lygio baigiamuosius darbus.

Renginys Alytaus pataisos namuose

Š. m. vasario 17 d. Alytaus pataisos namuose (vyrų griežtojo režimo kalėjime) vyko VDU Švietimo katedros mokslinio bendradarbio, istorijos mokslų daktaro, profesoriaus Deimanto Karvelio švietėjiška paskaita „Vasario 16-oji arba kaip Lietuva išėjo iš kalėjimo“.

Ekumeninės pamaldos Naujojoje Akmenėje

„Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 20 – 26). Tai Jėzaus malda prieš kopiant į Alyvų kalną.…

Pašaukti pažinti Viešpatį ir mylėti

Sausio 22 d. vakarą, minint Krikščionių vienybės savaitę, Kauno evangelinė bažnyčia pakvietė krikščionis iš kitų protestantiškų bažnyčių susirinkti ir pasidžiaugti bendru tikėjimu, drauge pagarbinti Viešpatį.

Choro „Valio“ koncertai Svėdasuose ir Anykščiuose

Sausio 16 d. vaikų ir jaunimo krikščionių choras „Valio“ (vadovė Gintarė Kačkovska) lankėsi Anykščių krašte. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bei Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pradinukams jaunieji choristai iš Vilniaus parodė nuotaikingą programą.