Aukštaičių sąskrydis Obelių krašte

Liepos 17–18 d. Ignalinos, Zarasų, Rokiškio, Utenos, Ukmergės, Švenčionėlių ir Anykščių evangelinių bažnyčių tikintieji po metų pertraukos vėl rinkosi į tradicinį sąskrydį Pagriaumėlės kaime (Rokiškio raj.). Renginys Obelių krašte buvo skirtas ir dvasiniam augimui, ir tikinčiųjų tarpusavio bendrystei. Šeštadienio pavakary pamokslavęs Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas kalbėjo apie pasišventimą Viešpačiui, Dievo žodžio svarbą bei krikščionių vienybę. Vėliau buvo meldžiamasi dėl tikėjimo ir vilties sustiprinimo, krikščionių meilės Viešpačiui Kristui bei savo artimui. Maldą, kad Dievo vaikai būtų sustiprinti tikėjime, buvo patikėta vesti Vievio evangelinės bažnyčios vyresniajam Osvaldui Nenartavičiui. Riešės evangelinės bažnyčios vadovas Gintautas Miežonis ragino susirinkusius aukštaičius neprarasti vilties ir maldoje užtarė visus Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos tikinčiuosius. Maldą, kurioje buvo prašoma iš širdies mylėti Kristų ir savo artimą, vedė Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčios vyresnioji Birutė Venteraitienė. Už poreikius meldėsi Sabina Mechovičienė iš Zarasų. Šeštadieniniame tarnavime susirinkusius į sąskrydį sužavėjo jaunojo zarasiškio Adomo Mechovičiaus balsas bei jo atliekamos giesmės. Vaizdžiai kūrybinius darbus pristatė bei dalinosi tikėjimo iššūkiais menininkas iš Ignalinos Jonas Grunda. Vakare prie laužo padėkos giesmes Viešpačiui tikintiesiems giedoti padėjo Juozas Stankevičius iš Vievio, J. Grunda ir kiti šlovintojai. Dangiška malonė išsiliejo per anykštėnės Vitalijos Sabanskienės atliekamas autorines dainas.

Liepos 18 d. įžvalgomis iš Šventojo Rašto dalinosi Ignalinos evangelinės bažnyčios pastorius Darius Aškinis, kuris kalbėjo, kad Dievui nereikia tuščių lozungų, bet mūsų patikrinto tikėjimo. Rytinis tarnavimas buvo kupinas smagių šlovinimo bei garbinimo giesmių, kurias aukštaičiai giedojo su Algiu ir Ingrida Gervilaičiais iš Utenos.

Laisvu laiku tikintieji ėjo į pirtį, maudėsi ežere, žaidė tinklinį, žvejojo bei džiaugėsi bendryste vienas su kitu. Dėkojam Viešpačiui Jėzui ir sąskrydžio organizatoriams už nuostabią šventę Obelių krašte, puikų orą, skanų maistą ir galimybę laiką leisti kartu.

     Birutė Venteraitienė

     Nuotraukų autorė Vitalija Sabanskienė

 

Bendrinti: