Gintauto Abariaus 60-metų paminėjimas Vilniaus evangelinėje bažnyčioje

2019 kovo 28 d. kompozitoriui, džiazo pianistui, giesmių autoriui ir šlovintojui Gintautui Abariui būtų sukakę 60 metų. Siekiant pagerbti jo atminimą Vilniaus evangelinėje bažnyčioje kovo 28 d. įvyko Gintauto Abariaus giesmių vakaras, kuriame dalyvavo ir G. Abariaus kūrinius atliko Judita Leitaitė (mecosopranas), Artūras Chalikovas (el. gitara), Jonas Tumulis (akustinė gitara), Benas Kukenys (bosinė gitara), Algirdas Kučinskas (klavišiniai), Aleksandras Šamsutdinovas (mušamieji), taip pat Vilniaus evangelinės bažnyčios choras ir solistai bei Vilniaus krikščionių gimnazijos moksleiviai. Galerijoje – koncerto akimirkos.

Koncerto vaizdo įrašas:

Kompozitoriaus ir mylimo brolio Kristuje atminimui siūlome paskaityti jo laišką šlovintojams, spausdintą laikraštyje „Ganytojas“ 1998 m.

 

Laiškas šlovintojui

Sveikas, broli, sveika, sese,

džiaugiuosi, kad tu pasirinkai šlovintojo tarnystę. Tai nenusakoma privilegija tokiu būdu tarnauti Tam, kuris mus išgelbėjo, turėdamas vienintelį tikslą – padaryti mus Karaliaus vaikais. Padaręs tokį pat pasirinkimą kaip tu, mačiau įvairių dienų, todėl noriu atverti tau širdį ir papasakoti, ką supratau, sekdamas Viešpačiu kaip levitas. Tad klausykis:

Mūsų tarnavimo tikslas—kad Dievo buvimas ateitų į susirinkimą ir Dievo tauta būtų pamaitinta bei pakeista Dievo malone.

Mes – didelio tarnavimo dalis. Te širdis klauso ir būna aktyvi visą laiką. Matyk visą tarnavimą, o ne jo gabalėlius. Mes pašaukti tarnauti Dievui. Išrinkti iš įvairių tautų, tapome karališka kunigyste, išrinktąja liaudimi, kad būtume Jo kunigai, karaliai per Jėzų Kristų.

Be asmeninio gyvenimo su Dievu nesvajok tapti geru šlovintoju. Tavo žodžiai turi eiti iš gyvo išgyvenimo, nes jis, liudijantis Kristaus gyvybę, yra reikalingas žmonėms.

Padėties šeimininkas yra Šventoji Dvasia, o ne tu – Ji, o ne tu, veda šlovinimą (žr. Iš 33). Jei to nepripažinsi smigsi! Tu pats niekur negali nuvesti, nes nežinai kaip.

Tarnas seka šeimininką. Būk pasirengęs vykdyti Jo pageidavimus. Stebėk viską ir būk pasiruošęs keisti kryptį pagal Šventąją Dvasią.

Viešpats—tvarkos Dievas, bet jo keliai žinomi tik Jam. Kaip atpažinti Dvasios impulsą? Tai ateis su laiku, kai pažinsi balsą To, su kuriuo tave sieja bendravimo patirtis.

Prisimink pradžią, kaip visur kišai savo pasaulietines klišes ir kaip tave keitė gyvenimas Žodžiu bei Dvasia. Prisimink, kaip pagaliau prieš tau išeinant į sceną Žodis buvo sujudintas Dvasios ir iš egoisto tu po truputį tapai tarnu.

Būk kaip tikras šeimininko laukiantis tarnas, kuris nieko nesiūlo savo. Jis nevagia iš kito tarno, nes ne išorė nulemia gyvenimą. Niekada nenukopijuosi vidinių išgyvenimų patirties – tai paslaptis tarp Dievo ir to, kuris Jo ieško. Tu turi lipti į upę ir plaukti, o ne tempti muzikos kaip baržos ant savo pečių. Nedirbk pagal savo galimybes, tegu kvėpuoja Dvasia. Priešingu atveju žmonės taps ne garbintojais, bet tavo sirgaliais.

Neįsivaizduok, kad esi vienas! Danguje šlovinsi tarp miriadų ir tu–tik vienas iš jų! Suprask tai, ir ateis laisvė, nes tu nei geresnis, nei blogesnis už kitus.

Niekada nesislėpk už kito nugaros teisindamasis “šventu nuolankumu”. Tai bailus apsileidimas! Tarnavimas prasideda ne nuo lyderio, bet nuo tavęs.

Pirmiausia žinok, kad stovi Dievo akivaizdoje, Jam tarnauji, o nesistengi įtikti žmonėms. Jiems reikia ne tavęs, o Dievo.

Neužtvenk tautos per dideliu informacijos srautu. Palik vietos pagrindiniam chorui – salei. Svarbiausia – pakelti žmones ir atvesti juos prie sosto, o ne sugiedoti gražų giesmių rinkinį! Žmonės turi išvysti Dievo veidą, o ne būti po tavo jungu! Patarnauk žmogui! Tu – ne žvaigždė, o kelneris. Pradžioje atneši Dangaus kvapsnį į tautą, po to – tautą vedi prie Dievo sosto.

Pradžioje muzika liudija tautai Dievo Dvasią, todėl neprisipildęs Dvasios ir gyvenimo su Dievu geriau nelipk ant scenos.

Kur tu nuvesi žmones, kai pats niekur nebuvai? Kas dirbtų gidu, nepažindamas miesto? Didysis XX a. pianistas Arturas Rubinšteinas sakė: “Jeigu nepagroju vieną dieną, tai žino tik Dievas ir aš. Jei dvi – Dievas, aš ir mano artimiausi draugai. Jei tris – Dievas, aš ir visa publika”. Kiek turėsi slaptoje – tiek ir viešumoje!

Atmink, kad tu negroji gražios muzikos susirinkimui, o įkvepi žmones atvėrus širdis ateiti prie sosto. Kaip jos atsivers, jei nematys Dievo gyvybės tavyje?

Pajusk, kai širdys atsivėrė, ir netrukdyk žmonėms judėti link Dievo patiems. Tai svarbiausias pasikeitimo taškas—tu tarnauji toliau, bet lyg pasitraukęs į šoną. Tokia tavo pozicija atvers visą potencialą, slypintį tautoje.

Visuomet būk pasiruošęs, jei reikia, keisti giesmę, tonaciją, tempą. Dievo veikimą stabdo tiek per ilgos įžangos, tiek per ilgos kodos! Giedok įvairias giesmes, bet radęs malonę ieškok muzikos, kurią Jis tau duos! Budėk atverta paslankia širdimi, tada būsi tinkamas instrumentas.

Kai susiliejęs su tauta tarsi po kojomis būsi palikęs viską, kas nors kiek neramino, kai garbindamas plauksi, nebegalvodamas kur, kai suprasi, kad pradedi susilieti su Dievo Dvasia ir tavęs nebeliks, tuomet tavo, kaip tarno, darbas atliktas.

Artėkime prie Dievo ir Jis artinsis prie mūsų! Kas artinasi prie Jo, yra tikras kunigas. Te niekas neateina tuščiomis rankomis, be aukos. O kad auka būtų tikra, privalu širdies dalyvavimas, tikėjimas tuo, ką darai, ir didelis troškimas gyventi su Dievu artimą, nuolatinį, bekompromisinį gyvenimą.

Atmink, kad patepimas yra tiesa! Kad jis išsilietų, indas – t.y. tavo širdis—turi būti sukultas.

Sekdamas Juo nebijok pakloti po kojomis visą savo mentalitetą, krikščionišką šlovę–neišsigąsk siaurų vartų. Tik Jo buvimas Bažnyčią skiria nuo pasaulio! Brangink kiekvieną tau Jo kalbamą Žodį.

Mielas kolega, būk sekantis Dievu vien dėl to, kad Jis yra Dievas. Dėl šios priežasties Viešpats atėjus laikui mus pavadina draugais.

Dabar jau matai, kad tarnavimo metu vyksta skelbimas, šlovinimas, garbinimas, nusižeminimas prieš Šventąją Dvasią ir susiliejimas su Juo! Būk su Jėzumi kaip Abraomas, glauskis prie Jo kaip Dovydas, klausyk ir vykdyk Tėvo valią kaip Jo vienintelis Sūnus. Sek Viešpačiu kaip sudeginęs už nugaros visus tiltus Petras ir tikrai tapsi žmogumi pagal Jėzaus širdį. Būk tvirtas, ištikimas ir palaimintas!

 

Tavo brolis Gintautas Abarius

Ganytojas Nr. 5 (30) 1998 m. kovo 7 d.

Bendrinti: