Įvyko 2021 m. LEBB žiemos Sinodas

2021 m. vasario 6 d. įvyko Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) žiemos Sinodas. Dėl karantino apribojimų net 27 Sinodo nariai ir svečiai pirmą kartą susitiko virtualiai – „Zoom“ platformoje.

Sinodas patenkino Rokiškio evangelinės bažnyčios vyresniojo Rimo Šablinsko prašymą atleisti jį nuo šios tarnystės. Bendruomenę pavesta ganyti LEBB Aukštaitijos regiono vadovui, Ignalinos bažnyčios pastoriui Dariui Aškiniui.

Taip pat buvo patenkintas Ukmergės krikščionių evangelikų bendruomenės vyresniosios Neringos Jakeliūnienės pageidavimas atsisakyti tarnystės šioje LEBB bendruomenėje. Bendruomene pavesta rūpintis Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastoriui Giedriui Ažukui, kuris jau ne vienus metus palaiko su Ukmergės tikinčiaisiais glaudžius ryšius.

Buvo aptarta 2020 m. Bendrijos finansinė situacija, kuri, nepaisant praėjusiais metais smogusios pandemijos ir pavasario bei žiemos karantino (taigi ir pamaldų perkėlimo į virtualią erdvę) buvo nebloga – metus pavyko baigti be deficito. Sinodas patvirtino biudžetą 2021 metams.

Svarstant biudžetą buvo aptarta Evangelinio Biblijos instituto veikla ir naujovės. Pasidžiaugta nauju EBI rektoriumi – šią atsakomybę sutiko prisiimti Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Andrius Bernotas. Išminties ir Viešpaties malonė telydi Andrių šiame nelengvame darbe! Beje, EBI pavasario sesija prasidės jau vasario 20 d., tad visus, norinčius pagilinti biblines ir teologines žinias, kviečiame tapti laisvaisiais klausytojais.

Sinodas taip pat nusprendė 2021 m. birželio 26-27 d. surengti Bendrijos Vienybės šventę. Bus sudaryta darbo grupė, kuri, atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją ir karantino priemones (jeigu tokios dar bus taikomos) apsispręs dėl šventės dienotvarkės bei formato (dalyvaujant fiziškai ir (arba) virtualiai.

Sutarta dėl kito Sinodo datos – jis įvyks 2021 m. rugsėjo 25 d.

evangelija.lt informacija

Bendrinti: