Jonavos ir Ukmergės krikščionių evangelikų bažnyčių šventė

Liepos 28 d. Jonavos ir Ukmergės bažnyčios surengė netradicines pamaldas, bendravimo popietę ir vandens krikštą Kunigiškių kaime. Suvažiavo ne tik broliai ir seserys iš Jonavos bei Ukmergės krikščionių evangelikų bažnyčių, bet ir svečių šeima iš Norvegijos, Oslo bei pastorių Egidijaus ir Jurgitos Kučinskų šeima iš Raseinių.

Pamaldos prasidėjo Jonavos bažnyčios pastoriaus Giedriaus Ažuko įžanginiu žodžiu. Pastorius prisiminė evangelikų istoriją Upninkų ir Kunigiškių kaimo žemėse, kurios XV a. su Upninkų dvaru priklausė Kristinui Astikui, vėliau XVI-XVII a. – jo sūnui Radvilai, kuris tapo Radvilų giminės pradininku bei pradėjo garsią Lietuvos bajorų ir didikų dinastiją, ir jo palikuonims, vėliau tapusiais LDK kunigaikščiais. Na o sodybą, kurioje vyko šventė, pastatė vyras pavarde Palaima.

Labai jautriai skambėjo šlovinimo giesmės, kurias atliko Ukmergės bažnyčios šlovintojai. Gražūs žodžiai ir skambi melodija tiesiog tekėjo per laukus.

Evangelikų tikėjimo akcentas – nuoširdi ir tikra meilė Dievui, Jo Žodžiui, tikėjimas tiesa, tai girdėjome šių pamaldų metu. Apie Dievo meilę ir meilę Dievui pamokslavo Raseinių evangelinės bažnyčios pastorė Jurgita Kučinskienė. Po pamokslo vykome prie Širvintos upės, kurios vandenyse pastorius Giedrius Ažukas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios (Mt 28,19) pakrikštijo tris tikinčiuosius bei įteikė krikšto pažymėjimus.

Gražu, kai broliai vienybėje gyvena... Visą dieną šimtamečių uosių pavėsyje džiaugėmės Viešpaties gerumu, bendravimu, pasigardžiavome ir sočiais pietumis.

 

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios informacija

Bendrinti: