Kariuomenės Evangelikų kapelionų susitikimas su Nato kariais

Š. m. kovo 3 d. Jonavos krikščionių Evangelikų bažnyčios pastorius ir LR kariuomenės Evangelikų karo kapelionas Giedrius Ažukas ir Evangelikų vyr. karo kapelionas bei Biržų Evangelikų Reformatų bažnyčios kunigas Rimas Mikalauskas, dalyvavo Kauno Evangelikų Reformatų bažnyčioje vykusiose jungtinėse pamaldose.

 Šiose pamaldose dalyvavo  NATO priešakinių pajėgų bataliono, dislokuoto Rukloje, vokiečių karo kapelionas, karininkai bei kariai evangelikai iš Vokietijos ir Olandijos. Vokiečių karo kapelionas tarė sveikinimo žodį bei kartu su kariais sugiedojo giesmę vokiškai. Kunigas-misijonierius iš JAV Frank van Dalen pasakė pamokslą apie laisvę bei išėjimą iš vergystės, remiantis Šventojo Rašto Išėjimo knygos 12 skyriumi.

Po pamaldų vyko nuoširdus bendravimas vadinamas AGAPE, po kurios Nato kariai drauge su LR kariuomenės Evangelikų kapelionais lankėsi Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kuriame anglų kalba vedantis ekskursiją gidas išsamiai papasakojo Lietuvos karo istoriją, bei paminėjo Lietuvai nusipelniusias Evangelikų tikėjimo asmenybes, pirmąjį  Lietuvos kariuomenės vadą generolą Silvestrą Žukauską, didijį LDK karo etmoną, kunigaikštį Jonušą Radvilą (jo vardu pavadintas Rukloje įsikūręs mokomasis pulkas) ir kt.

Pastorius Giedrius Ažukas pakvietė Vokietijos kapelioną bei NATO priešakinių pajėgų bataliono karius apsilankyti Jonavos krikščionių evangelikų pamaldose. Gera kada tikėjimo broliai vienybėje gyvena ne tik gindami bei saugodami draugiškų valstybių nepriklausomybę, bet  ir atrandama bendrų tikėjimo siekinių, kad mūsų gyvenimo kelionėje būtų išaukštintas Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardas.

Jonavos krikščionių Evangelikų bažnyčios informacija

Bendrinti: