Kauno evangelikų reformatų bažnyčios pastato atgavimo pamaldos

Š. m. balandžio 27 d. Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje vyko iškilmingos bažnyčios pastato atgavimo pamaldos.

Pamaldas pradėjo kunigas Frankas van Dalenas, jam asistavo ir Dievo Žodį skaitė lektorius Dainius Jaudegis, padėkos malda meldėsi Vilniaus klebonas kunigas Raimondas Stankevičius, jaudinantį pamokslą pirmiau vaikučiams, o po to visiems susirinkusiems „Dievo bažnyčia – parapija ir pastatas“  sakė kun. Rimas Mikalauskas.

Giesmes giedojo susirinkusieji, Vilniaus reformatų choras “Giesmė”, Radvilos jaunimas, Kauno parapijos atstovės.

Kauno evangelikus reformatus sveikino Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovas pastorius Gabrielius Lukošius, Seimo narys Povilas Urbšys, LRIKD pirmininkas Donatas Balčiauskas, Biržų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas, Vilniaus ir Panevėžio parapijų pirmininkai Giedrius Vaitiekūnas ir Petras Romualdas Puodžiūnas, negalėjusių atvykti brangių parapijai žmonių sveikinimus perskaitė pirmininko pav. Eglė Grucytė.

Kauno parapijos pirmininkas padėkojo visiems atvykusiems į iškilią šventę.

Džiaugsmas ir pakili nuotaika vyravo visų pamaldų metu. Ačiū Dievui, teisingumas įvyko. Kauno evangelikų reformatų bažnyčia grąžinta tikintiesiems. Šio momento buvo laukta ištisus 80 metų.

 

Parengta pagal www.ref.lt

 

Bendrinti: