Kitokia Maldų už krikščionių vienybę savaitė

Maldų už krikščionių vienybę savaitė (kuri vyksta kiekvienų metų sausio 18–25 dienomis) po truputį tapo gražia tradicija ir Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos bažnyčiose. Jau ne vienus metus Vilniaus bei Kauno evangelinės bažnyčios kviesdavo drauge melstis kitų evangelinių bažnyčių ganytojus, tikinčiuosius, o bendruomenių ganytojai ir broliai bei seserys iš įvairių miestelių mūsų bendruomenių dalyvaudavo ekumeniniuose renginiuose. Taip buvo.. iki šių, 2021 metų, kai COVID-19 pandemija, rodos, visa, kas susiję su žodžiu „bendra“ – bendruomenes, bendrystę, bendravimą – perkėlė į virtualiąją erdvę.

Tad šių sausio 21 d. susibūrėme virtualiai maldai platformoje „Zoom“. Nors vadovavomės Maldų už krikščionių vienybės savaitę tema „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (pagal Jn 15 sk.), šiemet visų pirma meldėmės už vienybę mūsų namuose – bendrijoje, tarp bendruomenių, tikinčiųjų. Maldos estafetę vienas kitam perdavė broliai ir sesės iš skirtingų miestų. Rasa Mardosaitė iš Vilniaus evangelinės bažnyčios kalbėjo apie tai, jog tą, kuris arti, kuris, rodos, panašiai tiki, mąsto, gyvena, tarnauja, neretai sunkiau priimti už toliau esantį, labiau besiskiriantį. Gal tiesiog iš toliau esančių mažiau tikimės, mažiau reikalaujame? Visgi yra sprendimas – pajutus trintį ar įtampą paklausti savęs, o ką tokioje situacijoje darytų Jėzus? Greičiausiai atsakytų su meile...

Sigita Juknienė iš Panevėžio evangelinės bažnyčios priminė, jog bet kokiomis aplinkybėmis išlaiko ir gyvybę teikia tik Dievo žodis. Savo gyvenime ir tarnavime esame visiškai priklausomi nuo Dievo, jo pažinimo, kuris ir yra tikrasis vienybės pagrindas.

Andrius Mozūras iš Kauno evangelinės bažnyčios remdamasis Laiško romiečiams (Rom 14, 1–4, 10–13) ragino priimti kiekvieną žmogų su nuolankumu ir meile, mokytis atskirti svarbius ir nesvarbius dalykus, išmokti ramiai žvelgti į išorinius, neesminius skirtumus ir kiekvieną dalyką su visu nuolankumu daryti kaip Viešpačiui.

Paskutinę maldos intenciją išsakė Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius. Pastorius kalbėjo, kad visgi yra trokštamas, tačiau savaime neatsirandantis dalykas. Mes visi norėtume vienybės, bet yra vienybės kaina. Nuodinga šaknis, kuri drasko vienybę į gabalus, atskiria žmones nuo Dievo ir vienas nuo kito, supykdo pačius su savimi. Tad žvelkime į vienybę Trejybėje, mąstykime apie vienybę tarp Rašto ir Dvasios, supraskime, kad vienybė tarp žmonių ateina iš Dievo (Ef 2, 14). Ir mes turime viltį, nes kaina jau sumokėta – tai padarė Jėzus ant kryžiaus.

Šių metų Maldų už krikščionių vienybę savaitė skyrėsi savo forma ir kryptimi, tačiau ne Dvasia. Ar gyventume įprastą gyvenimą, ar apribotą karantino, virtualiame ar realiame pasaulyje, ilgimės Dievo artumo, tiesos pažinimo ir darnos su visais, kurie ieško Viešpaties veido. Meldžiame, kad kiekvienas, pažinęs Jį, jame ir pasiliktų, nešdamas gausių vaisių…

- - - -

Virtuali Maldų už krikščionių vienybės savaitė apėmė ir daugiau renginių, ji apžvelgta Kastanto Lukėno žinutėje portale „Vatican News“. Pateikiame jos santrauką.

Šiemetinės Maldų už krikščionių vienybę savaitės medžiagą parengė Šveicarijoje įsikūrusi „Grandchamp“ ekumeninė seserų bendruomenė. Tarptautinės bendruomenės „Chemin neuf“ „YouTume“ kanalu transliuotiems vaizdo įrašams buvo parengti lietuviški titrai.

Įvairių krikščioniškųjų bendruomenių parengti vaizdo siužetai buvo talpinami specialioje Lietuvos Biblijos draugijos „Facebook“ paskyroje „Malda už krikščionių vienybę“. Lietuvos Biblijos draugijos vaizdo žinioje direktorė Vilhelmina Kalinauskienė pristatė gražią dovaną šių metų ekumeninei savaitei: naujai išverstų Pauliaus laiškų su plačiais komentarais leidimą bei naują svetainę www.manoBiblija.lt, kuri skirta norintiems nuodugniau studijuoti Biblijos vertimus bei papildomą medžiagą. Vaizdo žinioje žodį tarė LBD prezidentas, evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, tai pat du viceprezidentai: ortodoksų kunigas Vitalijus Mockus ir pranciškonas kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

Vilniaus Šv. Paraskevės ortodoksų parapijoje pamaldose už Bažnyčią tarnavo kun. Vitalis Dauparas. Kitame vaizdo siužete žodį tarė Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovas Gabrielius Lukošius, giesme dalijosi virtualus evangelinių Bažnyčių choras. Žodžiu ir giesme sveikino taip pat metodistų bažnyčios atstovai.

Katalikų Bažnyčios atstovų malda transliuota iš Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (dominikonų) bažnyčios. Maldai vadovavo LVK ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas vysk. Darius Trijonis. Ekumeninės pamaldos Kaune Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje vyko per transliaciją maldos tiltu jungiantis su kitomis krikščioniškomis Bažnyčiomis bei bendruomenėmis. Seminarijos bažnyčioje pamaldas vedė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kun. Kęstutis Rugevičius, diakonas Darius Chmieliauskas, iš evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios maldą tęsė liuteronų kunigas Saulius Juozaitis ir reformatų kunigas Jonas Žiauka. Iš Kauno jungtinės metodistų bažnyčios sveikino superintendentas kun. Remigijus Matulaitis, vaizdo įrašu žodį tarė Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius.

Vaizdo žinia, taip pat tekstu „Bernardinai.lt“ pasidalijo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios katechetas, Vilniaus parapijos dvasininkas Holgeris Lahayne, kuris pasitelkė liuteronų teologo Dietricho Bonhoefferio mintis apie krikščionių bendrystės sampratą: tikinčiam žmogui reikia kito tikinčio brolio, kuris savo liudijimu perduotų Dievo žodį.

 

Bendrinti: