Knygnešio diena Jonavoje

Š. m. kovo 21 d. Jonavos rajono viešoji biblioteka drauge su Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčia surengė renginį Knygnešio dienai paminėti. Prie renginio prisijungė ir leidyklos „Upė“ vadovė Jurga Karosaitė.  Leidykla „Upė“ skelbia akciją – „PADOVANOK knygą N. T. Wright’o „Tiesiog Geroji Naujiena“ BIBLIOTEKAI“! Šios akcijos tikslas – Gerąja Naujiena pasiekti Lietuvos miestelius bei kaimus. Tad pirmosios šios akcijos knygos atiteko Jonavos ir jos filialų bibliotekoms.

Renginį pradėjome Lino Kučinsko atliekamomis dainomis, po kurių sekė išsamus pastoriaus Giedriaus Ažuko pasakojimas apie knygnešių istorinį laikotarpį po Lietuvoje kilusio 1863–1864 m. sukilimo prieš carinės Rusijos valdymą. Uždraudus lietuvišką raštą lotyniškomis raidėmis buvo norima Lietuvą surusinti, net naikinant katalikiškas ir evangeliškas bažnyčias bei verčiant jas stačiatikių cerkvėmis. Tai vyko net keturiasdešimt metų – nuo 1864 iki 1904 m. Į Lietuvą nelegaliai buvo nešamos užsienyje atspausdintos dvasinio turinio knygos, katekizmai, giesmynai bei tokie leidiniai kaip „Varpas“, „Aušra“, „Tėvynės sargas“ ir kiti. Su šia veikla susiję tokie žymūs Lietuvos kultūros veikėjai kaip Motiejus Valančius, Maironis, Vincas Kudirka, Jurgis Bielinis, Justinas Vareikis, evangelikų kunigas Povilas Jakubėnas, politikas Martynas Yčas.

„Knygnešiai ir jiems  talkinę dvasininkai tarsi nutiesė kelią Lietuvos nepriklausomybei, išsaugoję mūsų raštą ir skleidę jį po visa kraštą“, – kalbėjo pastorius Giedrius Ažukas. Baigus pasakoti knygnešių istoriją į sale atėjo ir pats knygnešys Linas…padeklamavo eilėraštį, atnešė knygų savo terbelėje ir dar sugiedojo senovinę Biržų krašto dainą šlovinančią Kristų. Klausytojai buvo maloniai nustebinti.

Jurga Karosaitė labai vaizdžiai pristatė savo įkurtą „Upės“ leidyklą bei joje išleistas knygas gražiai įpindama Evangelijos žinią apie Dievo karalystę ir Kristaus atperkančios aukos svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Klausytojai dėmesingai ir jautriai išklausė šią žinią.

Bibliotekos darbuotojai ir svečiai dėkojo už gražų teatralizuotą knygnešio dienos paminėjimą, kuris išliks gražiuose prisiminimuose.

Filmuota renginio ištrauka: https://youtu.be/6Jo1WLalnIw

 

Jonavos krikščionių evangelikų informacija

Bendrinti: