LEBB kalėjimų kapelionų susitikimas

Gegužės 24-25 dienomis Lietuvos vyrų kalėjimuose tarnaujantys LEBB pamokslininkai ir pastoriai – kalėjimų kapelionai (Darius Aškinis, Gintautas Gruzdys, Alvydas Stankevičius, Osvaldas Nenartavičius, Gintautas Miežonis, Juozas Stankevičius, Rimas Šablinskas, Elvinas Minkelis, Giedrius Ažukas) susirinko maldai dvasinei ir broliškai bendrystei į Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčiai priklausančią sodybą esančią gražiose Paširvinčio draustinio apylinkėse.

Penktadienio vakarą susirinkę pradėjome nuo Dievo žodžio klausymo, kuriuo dalinosi kalėjimų vyresnysis kapelionas, Ignalinos bažnyčios pastorius Darius Aškinis. Pastorius kalbėjo iš 142 psalmės, kurioje karalius Dovydas dalijas savo išgyventais jausmais, sielvartais. Kaip dažnai nebūname išgirsti suprasti aplinkinių, kaip aplanko nusivylimai ir pamirštama parodyti dėmesį bei artimo meilę... Tai lietė kiekvieno vyro širdį, nes praktiškai visi buvo patyrę panašių dalykų savo tarnystėje. Šlovinome Viešpaties vardą, apylinkės skambėjo nuo vyriškų balsų giedančių gyriaus giesmes savo Dievui. Juozas Stankevičius ir Elvinas Minkelis puikiai atliko įvairių autorių kūrinius, išreiškiančius meilę Kūrėjui.

Šeštadienio rytą po maldos aplankėme buvusį Paširvinčio vandens malūną kuris veikė nuo 1933 m. iki 1954 metų. Šiandien tai mėgstama aplinkinių gyventojų maudynių ir poilsio vieta. Širvinta srauni, labai akmenuota bei viena iš skaidriausių Lietuvos upių.

Vėliau skyrėme laiko aptarti tolimesnę tarnystę kalėjimuose, pasidalyti savo pastebėjimais ir sutarti dėl tolimesnio nuteistų vyrų lankymo grafiko. Tai neįkainojamos akimirkos praleistos kartu su tikėjimo broliais iš Alytaus, Vilniaus, Ignalinos, Vievio, Elektrėnų Rokiškio, Kėdainių ir Jonavos.

Kviečiame visus Lietuvos tikinčiuosius palaikyti maldose šį tarnavimą bei Dievo žodį nešančius mūsų pamokslininkus: „...buvau kalinys, ir atėjote pas mane“. Kada gi matėme Tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems Karalius: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 36,40).

 

LEBB kalėjimų tarnystės informacija

Bendrinti: