Linkėjimai iš Mauricijaus!

Sveiki, visų pirma noriu perduoti šilčiausius linkėjimus iš Mauricijaus! Mauricijus – mažytė, bet labai graži sala Indijos vandenyne, netoli Madagaskaro, mano vyro gimtinė, tad vykome aplankyti vyro giminaičių, bet taip pat norėjome dalyvauti gegužės 7–11 d. vykusioje krikščioniškoje konferencijoje, kurią rengė krikščioniškos bendruomenės, priklausančios CTMI (Church Team Ministries International – Tarptautinė bažnyčių grupės tarnystė) grupei. CTMI – tai neformalus krikščioniškų bažnyčių tinklas, kurį 2001 m. įkūrė pastorius Miki Hardy su žmona Audrey ir keliais lyderiais iš įvairių partnerių bažnyčių, kuriuos suvienijo žinia apie Kryžių ir Dievo darbas jų gyvenime. Šios organizacijos tikslas – skleisti Evangeliją, žinią apie Kryžių, stiprinti bažnyčias, įgalinti pastorius tarnauti ir padėti visiems krikščionims bręsti dvasia. Didžiausią dėmesį jie sutelkę į šalia esančią Afriką ir jos bažnyčias (rengia konferencijas bažnyčių lyderiams, kuria radijo ir televizijos laidas...), bet taip pat tarnauja ir Europos, ir Amerikos bažnyčioms.

CTMI – viena didžiausių krikščioniškų organizacijų Mauricijuje, vienijanti apie 3 000 krikščionių. Be vietinių krikščionių konferencijoje dalyvavo ir apie 700 svečių, atvykusių net iš 39 šalių – uždarymo vakarą surengtame vėliavų parade suplevėsavo ir Lietuvos trispalvė.

Šių metų konferencijos tema – „Laikas pasirinkti!“ (It's time to choose!). Visus vakarus pamokslavo pastorius Miki Hardy. Mauricijuje kalbama vietine kreolų kalba, prancūzų ir anglų kalbomis. Kadangi konferencijoje buvo ir daug svečių, tai pastorius pamokslavo prancūzų kalba, o jo žmona Audrey vertė į anglų kalbą. Kaip ir skelbia konferencijos pavadinimas, šįmet visų susirinkimų metu kalbėta apie pasirinkimus. Konferencijos pradžioje, perskaitęs ištraukas iš Jozuės knygos (Joz 24, 14–15. 22–24) ir 1 Karalių knygos (1 Kar 18, 20–21. 38–40) pastorius Miki Hardy kalbėjo, kad Dievas visuomet ragina pasirinkti, apsispręsti ir savo apsisprendimą paliudyti veiksmais. Girdėdami Dievą kalbant, esame atsakingi reaguoti į Jo kvietimą, pasirinkti vieną ar kitą kelią. Vėliau pastorius atkreipė dėmesį, kad Naujajame Testamente randame bažnyčios modelį – atskleidžiama, kaip statyti Bažnyčią, kaip statydinti tikinčiuosius, padėti jiems bręsti ir gyventi krikščionišką gyvenimą. Kaip apaštalas Paulius rašo 1 Laiške korintiečiams, tikras ir tvirtas pamatas yra Jėzus Kristus (1 Kor 3, 10–11); o toliau kasdien turime žvelgti į Kryžių ir tapatintis su Kristaus kentėjimais (Mt 16, 24–25; Fil 3, 8–14), nes tik pažinę bendravimą Jo kentėjimuose, suaugę su Jo mirtimi, pažinsime ir Jo prisikėlimo jėgą, Kristaus gyvenimą mūsų kasdienybėje (2 Kor 4, 7–12). Tikra atgaila veda į mirtį, bet po mirties laukia prisikėlimas ir Kristaus gyvenimas. Pastorius ne kartą pabrėžė, kad nepakanka tik girdėti Evangeliją, svarbu ir ja gyventi. Evangelija kasdien meta mums iššūkį, kasdien kviečia rinktis ne platų kelią, bet siaurus vartus – nusižeminti, prarasti, pralaimėti, pasitikint Jėzaus žodžiais: Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją (Mt 10, 39).

Taip pat vyko ir po susirinkimą atskirai vyrams ir moterims. Moterims pamokslavo pastoriaus Miki žmona Audrey, kuri visų susirinkusių moterų klausė: „Ką atsakytumėte, jei išgirstumėte ne kartą Biblijoje skambėjusį klausimą: „Ką nori, kad dėl tavęs padaryčiau?“ Audrey Hardy priminė evangelijų pasakojimą, kai Erodą savo šokiu sužavėjusi Erodiados duktė, išgirdusi Erodo žodžius: „Prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu“, bėgo paklausti mamos, ko turėtų prašyti, o ši liepė pareikalauti Jono Krikštytojo galvos (Mk 6, 22–27). Taip pat gan detaliai pažvelgėme į Esteros istoriją, kuri nesusigundė karaliaus siūloma puse karalystės, bet siekė išgelbėti savo tautą (Esteros knyga). Žinoma, prisiminėme ir karaliaus Saliamono prašymą, kai Dievas jam tarė: Prašyk, ką Aš tau galėčiau duoti (žr. 1 Kar 3, 5–14), ir aklojo, sėdėjusio prie kelio į Jerichą, prašymą nė akimirkai nesudvejojus – Viešpatie, kad praregėčiau (Lk 18, 35–43), ir mūsų Viešpaties Jėzaus žodžius Getsemanės sode: Tebūna ne mano, bet Tavo valia! (Lk 22, 42). Šis pamokslas paskatino susimąstyti ir atvirai sau ir Dievui pripažinti, ko mes iš tiesų norime ir ilgimės.

Konferencijos metu girdėjome ne vieną puikų liudijimą, kaip Dievas veikia žmonių gyvenime ir bažnyčiose skirtingose šalyse. Buvo džiugu girdėti, kad žmonės atranda Evangeliją ir jos jėgą, pradeda ja gyventi, kad Dievas stiprina ir įkvepia tarnystei, padeda pasirinkti nusižeminimą ir atgailą, kurie per mirtį veda į gyvenimą. Norintys paklausyti konferencijos įrašų (anglų ir prancūzų k.), juos gali rasti adresu www.ctmi.org.

Džiaugiamės, kad rugsėjo pradžioje vienas iš šios komandos (CTMI) pastorių (Roland LaHausse) su žmona viešės ir Kauno evangelinėje bažnyčioje (sekite informaciją).

 

 

 

Bendrinti: