Melskimės už Baltarusiją!

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendriją pasiekė brolių iš Baltarusijos laiškas. Palaikykime šioje šalyje gyvenančius brolius ir seseris jiems nelengvu metu – esame vienas kūnas Kristuje.

 

***

Prašome melstis už Baltarusiją

 

Brangūs broliai ir seserys, visų Baltarusijos evangelinių bažnyčių vardu prašome dar karščiau melstis už mūsų šalį.

Melskitės, kad liautųsi smurtas ir nebesilietų kraujas, taip pat už visus nukentėjusiuosius ir jų artimuosius.

Melskitės už visus žmones <...> bei visus valdininkus (1 Tim 2, 1–2), kad jie bijotų Dievo ir atmintų, jau virš jų yra Aukščiausiasis Teisėjas, kuriam kiekvienas iš mūsų duos <...> apyskaitą už save (Rom 14, 12).

Melskitės, kad mūsų tauta per Jėzų Kristų gręžtųsi į Dievą ir pamiltų Jį visas širdimi, visa siela ir visu protu, o savo artimą – kaip save.

Kviečiame vienytis maldoje ir pasninke lapkričio 18–20 dienomis (trečiadienį penktadienį), melstis susirinkimuose ir namuose, pasitikėti Dievo išminimi ir jėga (Dan 2, 20–21). Be to, kviečiame melstis ir pasninkauti ir vėliau, kad Viešpats apreikštų savo malonę ir tiesą.

 

Leonid Michovič

Baltarusijos evangelikų baptistų sąjunga

 

Sergej Cvor

Suvienytoji Baltarusijos evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčia

 

Leonid Voronenko

Baltarusijos visos Evangelijos bažnyčių sąjunga

 

Bendrinti: