Mirė evangelistas Reinhardas Bonnke

2019 m. gruodžio 7 d., eidamas 79 metus mirė evangelistas iš Vokietijos Reinhardas Bonnke, savo gyvenimą skyręs tarnavimui Afrikoje. Bonnke's kampanijos suburdavo didžiules minias, dėl to jis buvo vadinamas „Afrikos Biliu Gremu“.

Jo įkurta organizacija „Kristus visoms tautoms“ (Christ for All Nations, CfaN) teigia, kad per visą Bonnke‘s tarnavimą nuo 1967 m. iki išėjimo į pensiją 2017 m. Kristų pažino daugiau negu 79 mln. žmonių. Sekmininkų evangelistas pamokslavo galingą žinią apie keičiančią Kristaus jėgą, kurią lydėdavo išgydymai ir stebuklai. „Tie, kurie jį pažinojo asmeniškai, matė šio tarno sąžiningumą, nuoširdų gerumą ir begalinę meilę Viešpačiui, – rašė evangelistas Danielis Kolenda, kuriam Bonnke 2017 m. perdavė organizacijos „Kristus visoms tautoms“ vadovo pareigas. – Jo tarnystę įkvėpė ir palaikė karštas maldos gyvenimas, gilus Dievo žodžio supratimas ir nenutrūkstama bendrystė su Šventąja Dvasia.“

Evangeliškas žurnalas „Christianity Today“ duomenimis didžiausias Bonnke‘s renginys vyko Lagose, Nigerijoje. Į jį pasiklausyti evangelisto pamokslo susirinko apie 1,6 mln. žmonių. Istorikai tvirtina, kad dar nė vienas evangelistas iš Vakarų nėra praleidęs tiek daug laiko Užsachario Afrikoje.

Po Bonnke's mirties daugybė Afrikos krikščionių išreiškė užuojautą „Twitter“ teigdami „Afrika niekada jūsų nepamirš“. Nigerijos vyriausybė pranešė, kad šalies prezidentas Muhammadu Buhari, kuris yra musulmonas, „drauge su krikščionimis gedi dėl garsaus evangelisto 79 metų Reinhardo Bonnke's mirties“, ir jo išėjimą apibūdino kaip didelę netektį Nigerijai, Afrikai ir visam pasauliui.

Kenijos politikė Esther Passari rašė: „Melstis kitomis kalbomis pradėjau per Reinhardo Bonnke‘s tarnavimą 1988 m. Jis išsirinko mane iš minios ir meldėsi, kad Dievas mane panaudotų. Reiškiu užuojautą jo artimiesiems ir bendruomenei. Ilsėkis ramybėje, Dievo žmogau.“

Nepaisant įspūdingų rezultatų, Bonnke‘s tarnystė vertinama prieštaringai – apie tai „Christianity Today“ rašė 2001 m.:

Tuo metu, kai vieni vadina jį dvasios milžinu, kiti abejoja jo žadamais stebuklais ir patepimu. Kritikai tvirtina, kad Afrikos krikščionybei mažiausiai reikia pamokslininkų, kurie nukreipia dėmesį į dvasiškai negilius įvykius ir kad afrikiečiams būtina mokinystės kokybė, o ne minių kiekybė. Visgi paprasti afrikiečiai žavisi evangelistu. Pats Bonnke taip pat yra sudėtinga ir prieštaringai vertinama asmenybė. Nors jo kampanijoms dažnai būdingi efektai, evangelistas yra rūpestingas ganytojas, nuoširdus ir neveidmainiškas asmuo. Ir ant scenos, ir gyvenime jis siekia paprasto tikslo – laimėti Afriką Kristui.

Karaliaučiuje 1940 m. gimęs pastoriaus sūnus Reinhardas Bonnke pašaukimą tarnauti Afrikai pajuto dar vaikystėje. Vėliau baigęs Velso seminariją jis buvo ordinuotas Vokietijos sekmininkų bažnyčios dvasininku. Pradžioje jis vadovavo bendruomenei Šiaurės Vokietijoje, o vėliau tapo misionieriumi nedidelėje Lesoto valstybėje Pietų Afrikoje. Ten tarnaujant Šventoji Dvasia regėjime parodė jam „Jėzaus krauju nuplautą Afrikos žemyną“ ir paskatino pradėti masines evangelizacijas. 1974 m. Bonnke įkūrė organizaciją „Kristus visoms tautoms“.

Pasak leidinio „Christianity Today“, per pastaruosius kelerius metus ši organizacija surengė kelias kampanijas JAV, kur Bonnke buvo geriau žinomas sekmininkams ir charizmatams, o ne evangelikams apskritai. Nors Bonnke ilgus metus draugavo su tokiais pamokslininkais kaip Kennethas Copelandas ir Benny Hinnas, jis vengė „tikėjimo  žodžio“ teologijos ir skaidriai tvarkė finansinius reikalus.

2013 m. Bonnke sakė: „Kai kurie žmonės mane vadina gydančiuoju evangelistu. Man tai nepatinka. Aš esu išganymo evangelistas, kuris meldžiasi už ligonius. Kur mes bevyktume, 95 proc. susirinkimo sudaro aiškus Evangelijos skelbimas.“

Po Bilio Gremo mirties 2018 m. Bonnke savo „Facebook“ paskyroje rašė: „Bilis Gremas asmeniškai mane įkvėpė, pamokslaudamas palapinėje Hamburge, Vokietijoje. Visada jaučiau ryšį su juo.“

Bonnke parašė daugiau negu 40 knygų, o 2009 m. išėjusioje savo biografijoje „Gyvenimas ugnyje“ („Living a Life of Fire“) teigė: „Aš vis dar pamokslauju tik vieną pamokslą – paprastus Evangelijos pradmenis.“

Bonnke mirė namuose, apsuptas artimųjų. Jo liūdi žmona, trys vaikai ir aštuoni anūkai.

https://www.christianitytoday.com

Bendrinti: