Palapinių šventė, paminint 30 metų Kauno evangelinės bažnyčios kelią

 

Liepos 17–18 d. Kauno evangelinės bažnyčios tikintieji buvo pakviesti į Palapinių šventę, šįmet pavadintą „Kelyje“, mat norėjome prisiminti jau nueitą 30 metų Kauno evangelinės bažnyčios kelią ir, žinoma, pažvelgti į ateitį.

Jau antrus metus šventei pradedame ruoštis prieš gerą pusmetį ar net daugiau – kad šventės laikui atėjus į išnuomotą sodybą galėtų vykti visi norintys – ir senjorai, ir daugiavaikės šeimos. Nors šįmet šventė vyko kiek toliau nuo Kauno, nei buvome įpratę kelerius paskutiniuosius metus, bet nei atstumas, nei prognozuojamas karštis ar liūtys neišgąsdino ir į Kėdainių rajone esančią sodybą „Gojaus atgaiva“ suvažiavo kaip niekad daug kauniečių. Vieni kūrėsi nameliuoe, kiti statėsi palapines. Smagu, kad prie mūsų būrio prisijungė ir pora šeimų iš Alytaus bei būrelis tikinčiųjų iš Kėdainių.

Nuoširdžiai dėkojame renginius Kauno bažnyčioje organizuojančiai komandai ir kėdainiškiams, kurie šįkart taip pat prisidėjo, kad stovyklautojai rastų jiems tinkančios ir patinkančios veiklos. Šeštadienio popietę visi galėjome rinktis sudominusią veiklą: nemažas būrelis žmonių ėjo lauke žaisti petankę, kukurūzų futbolą (Baggo) ar statė kaladėlių bokštus, paaugliai ir ne tik rinkosi atlikti skirtinguose taškuose numatytas užduotis ar pūtė milžiniškus muilo burbulus, dar kiti rinkosi stalo žaidimus, o meno terapija sudomino ne tik nemažą būrį moterų, bet ir vyrų. Žinoma, buvo ir tų, kurie mėgavosi maudynėmis pro pat sodybą tekančiame Nevėžyje ar sodybos teritorijoje esančiame tvenkinyje. Vaikai drauge su suaugusiais dalyvavo įvairiuose žaidimuose.

Po vakarienės kiek daugiau dėmesio skyrėme Kauno bažnyčios 30-ečiui. Nors Kauno bažnyčia burtis pradėjo kiek anksčiau, apie 1988–1989 m., bažnyčia įregistruota buvo 1991 liepos pabaigoje. Tad paminėdami šią progą vaišinomės skaniu tortu, mėgavomės alytiškių dovanotais šimtalapiais, pažiūrėjome istorinį filmuką iš bažnyčios gyvenimo, išgirdome trijų moterų – bažnyčios senbuvių ir vienos kiek vėliau prisijungusios šeimos liudijimus. Taip pat visi drauge meldėmės už mus Dievo link vedančius pastorius Gabrielių Lukošių ir Dianą Vaškelienę bei jų šeimas ir, padėkoję Dievui ir sugiedoję šlovinimo giesmę, rinkomės lauke, prie nedidelio laužo, kur toliau šlovinome Dievą giesmėmis.

Sekmadienio rytą pradėjome bendra malda, o po pusryčių rinkomės į sekmadienio pamaldas sodybos salėje – klausėme pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus pamokslo. Pastorius skaitė laiško brandžiai bažnyčiai – Laiško efeziečiams – eilutes ir ragino mus apmąstyti savo praeitį, kai buvome mirę nuodėmėse, atskirti nuo Dievo gyvenimo, dabartinę situaciją – esame atpirkti Kristaus krauju ir išteisinti malone, užantspauduoti Šventąja Dvasia, ir žvelgti į ateitį, meldžiant, kad mūsų vidinis žmogus stiprėtų, kad Kristus per tikėjimą gyventų mūsų širdyse ir mes, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtume suvokti, koks yra plotis, ilgis, gylis ir aukštis, kad pažintume Kritaus meilę, kuri pranoksta pažinimą... Mes kiekvienas esame pašauktas kasdien būti Dievo sūnaus mokiniu, pažinti tiesą, kuri yra Jame, branginti bendrystę su Viešpačiu, leisti Jam keisti mūsų širdis ir mintis, kad būtume panašūs į Jį. Pamokslo metu mažiesiems taip pat buvo paruošta programa. Po pamokslo grupelėmis kalbėjomės apie tai, kaip mes pažinome Viešpatį ir kaip Jis keitė mūsų širdis ir gyvenimą.

Į sekmadienio susirinkimą atvyko ir būrelis tikinčiųjų iš Raseinių – trys iš jų pareiškė norą užtvirtinti savo pasiryžimą sekti Kristumi ir būti pakrikštyti vandenyje, tad, jiems išklausius trumpą mokymą apie krikštą, visi rinkomės prie tvenkinio, kuriame jie ir buvo pakrikštyti. Vėliau visi smagiai leidome laiką bendraudami, žaisdami žaidimus, plaukiodami upėje ar tvenkinyje.

Visi buvusieji Palapinių šventėje džiaugėsi naująja šventės vieta, kurioje, visgi mes jau esame buvę 2007 metais, tik tuomet čia dar nebuvo jokių pastatų, visi gyvenome palapinėse, o susirinkimus rengėme Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos didelėje raudonai-baltai dryžuotoje palapinėje. Buvo smagu pamatyti nuotraukų iš tos šventės, atgaivinti 30 metų prisiminimus, žvelgiant į žmonių atsivežtas archyvines nuotraukas iš Kauno bažnyčios gyvenimo.

Esame labai dėkingi Dievui, šią šventę organizavusiai komandai ir sodybos šeimininkams. Buvo išties nuostabu po ilgų karantino mėnesių susitikti ir pabūti visiems drauge, besidžiaugiant gamta, vienas kitu ir Viešpaties malone. Viešpats yra geras Jo laukiantiems ir ieškantiems (Rd 3, 25).

 

 

 

Nuotraukos H. Urvinio, E. Kazlauskienės, T. Kukenio

Bendrinti: