Paminėtos Medininkų žudynės

Šiais metais Medininkų žudynių sukakties minėjimas prasidėjo jų išvakarėse Atminimo vakaru Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje Vilniuje liepos 30-ąją.
 

Medininkuose sunkiai sužeistas ir per stebuklą išgyvenęs kunigas Tomas Šernas šiemet kvietė melstis ne tik už žuvusius kolegas, bet ir už budelius, kad Dievas ir mes būtume ir jiems gailestingi. Pamaldose dalyvavo pirmasis Atkurtos Lietuvos vadovas profesorius Vytautas Landsbergis, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Vyriausybės kanceliarijos patarėja Diana Varnaitė, Seimo narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė. Vakare skambėjusi muzika atliepė to vakaro rimtį ir stiprino švelniai griaudaus liūdesio nuotaiką. Be visuotinų giesmių, lydėjusių padėkos maldas Viešpačiui, kad galėjome pažinoti didvyrius, su jais bendrauti, atitinkamais kūriniais nuotaiką praskaidrino Vilniaus bažnyčios vargonininkė Gražina Petrauskaitė ir solistas Valdas Striužas.

Kitą rytą 1991-ųjų liepos 31-osios Medininkų žudynių aukų pagerbimas vyko Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje, Medininkų memoriale, Antakalnio kapinėse. Nedažnai tenka visus aukščiausius Lietuvos vadovus matyti vienoje vietoje drauge.


Medininkų aukų pagerbime jie buvo visi, tuo liudydami, kad laisvė yra brangiausia, ką turime, o tas, kas sudėta ant valstybės kūrimo aukuro, gyva per amžius.

 

Lietuvos muitinės departamento ir Evangelikų reformatų bažnyčios informacija

Bendrinti: