Paskaitų ciklas Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje

Balandžio – birželio mėnesiais Evangelikų reformatų katechetas Holger Lahayne kartu su
Evangelikų reformatų bažnyčia surengė paskaitų ciklą teologinėmis temomis. 
Balandžio 26 d. paskaitoje „Išmintis – pamirštoji dorybė?“ lektorius Holger Lahayne nagrinėjo
išminties temą. 


Gegužės 30 d. vyko paskaita-diskusija visuomenei aktualia tema „Šeima, valstybė ir vaikų teisės“.
Laisvos visuomenės instituto teisės ekspertas Ramūnas Aušrotas apžvelgė aktualias šeimos ir
valstybės santykių problemas.

Kalbėtojas siekė atsakyti į klausimus, kodėl šiuo metu Lietuvoje
priimami vienokie ar kitokie su vaikų teisėmis susiję įstatymai, kaip į juos reaguoja visuomenė.
Paskaitos vaizdo įrašą galima pamatyti čia:
 https://www.facebook.com/reformatai/videos/443280706405178/

Birželio 28 d. Evangelikų reformatų bažnyčioje vyko paskaita tema „Dievo valia“, kurios metu Holgeris Lahayne atsakė į šiuos klausimus: Ar galima sužinoti ateitį? Ką Šventasis Raštas kalba apie burtus ir horoskopus? Kuo suverenioji Dievo valia skiriasi nuo moralinės? ir kt.
Paskaitos visuomenei svarbiomis temomis bus organizuojamos ir š. m. rudenį.

 

Geda Žyvatkauskaitė

Bendrinti: