Pasaulinė bažnyčių taryba 2021 m. kovo 21–27 d. kviečia melstis už Baltijos šalis

Tarptautinė ekumeninė organizacija Pasaulinė bažnyčių taryba paskutinę kovo savaitę kviečia melstis už Baltijos šalis: Lietuvą, Latviją ir Estijoje. Maldos intencijos pristatomos šios organizacijos interneto svetainėje.

Esame dėkingi Dievui už:

  • išsaugotą kultūros, literatūros, muzikos ir gamtos išteklių įvairovę Baltijos šalyse;
  • krikščionis, kurie ištikimai liudijo tikėjimą persekiojimu metu, ir išgyvenusius okupaciją;
  • už tai, kad šios šalys atgavo nepriklausomybę 1918 m. ir 1991 m.;
  • už naujai atrastą laisvę, kurią galima panaudoti daugelio gerovei.

Meldžiame:

  • taikių santykių su Rusija ir taikos tarp visų Baltijos šalių etninių grupių;
  • iš XX amžiaus paveldėtų žaizdų išgydymo;
  • socialiai teisingos ekonomikos vystymosi, kuris būtų naudingas visiems šių šalių žmonėms, taip pat tiems, kurie gyvena ir dirba užsienyje;
  • už valstybių vadovus ir visus žmones, kad jie drauge siektų teisingumo, taikos ir gerovės kiekvienam.

 

Maldos

Sugriauk sienas
Dieve, mes meldžiame, sugriauk krikščionis vis dar skiriančias sienas, sukurk vienybę mūsų širdyse ir protuose. Priimk mus tokius, kokie esame, bet skatink būti tokiais, kokius norėtum matyti. Padėk tapti vienybės ir meilės raugu mūsų šalyse ir visame pasaulyje.
Latvijos Romos katalikų bažnyčios arkivyskupas metropolitas Zbigņevs Stankevičs

Būk su mumis
Viešpatie, mes nežinome, kas mūsų laukia. Tad meldžiame, lik su mumis, kad mes liktume su Tavimi ir išpažintume tavo vardą iki galo.
Ove Sander, Estijos evangelikų liuteronų bažnyčios vadovas

Nuritink akmenis
Viešpatie Jėzau, Tu mylėjai mus pradžių ir savo meilės gelmes atvėrei mirdamas už mus ant kryžiaus, paimdamas mūsų kančias ir žaizdas. Visas kliūtis, kurios skiria mus nuo Tavo meilės, dedama Tavo kryžiaus papėdėje. Nuritink akmenis, kurie mus įkalina. Pažadink mus savo prisikėlimo rytą, kad sutiktume brolius ir seseris, nuo kurių esame atskirti.

Amen.
Latvija, 2016 m. malda už krikščionių vienybę

 

Šaltinis: https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/estonia-latvia-lithuania

Bendrinti: