Reformacija sudomino Švenčionis

Š. m. lapkričio 14 d. Švenčionių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas XVI a. vykusios Reformacijos įtakai, kurią ji padarė Europai ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, priminti.

Bibliotekos renginių vedėjai pristačius svečius, sveikinimo žodį Švenčionių gyventojams ir susirinkusiems svečiams tarė Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius bei Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios paskirtasis evangelikų karių LR kariuomenėje karo kapelionas Giedrius Ažukas. Švenčionėlių krikščionių evangelikų bažnyčios vyresnysis, psichologijos mokslų magistras Aleksandras Anikinas po perskaitytos pirmos psalmės iš Šventojo Rašto, atliko evangelikų dainų autorės ir kompozitorės Daivos Palionienės giesmę „Aš – kaip žalias medis“.

O Europoje ir LDK vykusią Reformaciją labai išsamiai, įdomiai ir vis įterpdamas vaizdingus pasakojimus iš Martyno Liuterio, Jano Huso, Jono Kalvino, Abraomo Kulviečio, Mikalojaus Radvilos Juodojo ir kt. Gyvenimų, pristatė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorius, istorikas dr. Deimantas Karvelis.

Švenčionių bibliotekoje susirinkusi publika išgirdo apie Šventojo Rašto kelią į skirtingas tautas jų gimtąja kalba. Reformatoriai evangelikai daug prisidėjo ir prie lietuviško rašto, abėcėlės kūrimo, parašė pirmąsias knygas lietuvių kalba. Nedaug kas žino, kad pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas, poemos „Metai“ autorius Kristijonas Donelaitis, raštijos LDK pradininkas Abraomas Kulvietis ir Lietuvos ekonomikos bei kultūros puoselėtojai didikai Radvilos – buvo protestantai, puoselėję Reformacijos idėjas Lietuvoje. „Didingas protestantų indėlis visose Europos tautose, kurios priėmė protestantų evangelikų tikėjimą, buvo ir išlieka akivaizdus, net ir žvelgiant į šiandieninius atlyginimus… Ar nenorėtų bibliotekininkai Lietuvoje gauti švedišką atlyginimą? – intriguojančiai klausė profesorius. – Bet Lietuva pasirinko kitą kelią...“ – kalbėjo D. Karvelis.

Žmonės uždavė profesoriui daug įvairių klausimų – ir apie vienuolystę, celibatą, ir apie bažnyčios bei valstybės santykį ir valdymą, ir apie sakramentus bei šeimą... Visi sulaukė pagarbių, o kartais ir nuotaikingų atsakymų.

Šio gražaus vakaro pabaigoje pastorius-kapelionas G. Ažukas, pastebėjęs, kad klausimams galo nebus, pristatė evangeliškos minties laikraštį „Ganytojas“, kuriame kiekvienas ras nors keletą atsakymų į kylančius ar vėliau iškilsiančius klausimus. Norinčių paskaityti „Ganytoją“ buvo tiek, kad laikraščių net pritrūko…

Reformacija tęsiasi ir, anot D. Karvelio, visi atsakymai yra „Knygų Knygoje“ – Šventajame Rašte, kurį šiandien visi galime skaityti savo gimtąja kalba.

Švenčionių bibliotekos darbuotojai bei klausytojai nuoširdžiai dėkojo už labai įdomų vakarą, o mes, organizatoriai evangelikai, nuoširdžiai dėkojame Švenčionių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovams ir darbuotojams už šiltą priėmimą bei nuoširdų bendravimą, o gerb. profesoriui Deimantui Karveliui – už turiningą Reformacijos pristatymą.

Švenčionėlių krikščionių evangelikų bažnyčios informacija

Bendrinti: