Renginių su Werneriu Geischbergeriu apžvalga

Š.m. rugsėjo 23-25 dienomis Vilniuje viešėjęs svečias iš Vokietijos turiningai patarnavo bažnyčiai ir meno visuomenei.

Rugsėjo 23 d. Ramintojos bažnyčioje vyko pokalbių vakaras „Meno žmonės bažnyčioje ir visuomenėje“, organizuotas kartu su Agapės studija bei radijo stotimi XFM. Jame dalyvavo ir Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius, o pokalbį moderavo aktorius Tomas Šečkus. Užsimezgė įdomi diskusija apie tai, kodėl turėtume ieškoti sąsajų tarp meno ir tikėjimo, buvo ieškoma atsakymų į klausimus apie krikščionio menininko vietą bei vaidmenį bažnyčioje, apie jo atsakomybę visuomenėje.

Susitikimo Ramintojoje vaizdo įrašas: bus paskelbtas vėliau

Rugsėjo 24 d. Wernerio Geischbergerio dalinantis Dievo išmintimi klausėsi Vilniaus krikščionių gimnazijos moksleiviai, o vakare svečias pamokslavo jaunimo pamaldose Vilniaus evangelinėje bažnyčioje. Werneris kalbėjo apie pašaukimą, kaip jį atpažinti kaip ir atrasti nelengvoje jaunuolio gyvenimo kelionėje.

Rugsėjo 25 d. svečias skaitė pirmąsias naujo dalyko Evangeliniame Biblijos institute (www.ebinstitutas.lt) „Menas ir tikėjimas“ paskaitas. Dėstydamas temą „Menas ir bažnyčia“ Werneris atskleidė tam tikrus stereotipus apie meno sampratą, parodė, koks svarbus yra menas ir menininkas bažnyčiai, koks yra meno ir menininko vaidmuo skelbiant Evangeliją pasauliui.

EBI paskaitų įrašai: https://youtu.be/YxYdl85KkNA?t=137 (1 d.), https://youtu.be/xTe9-CUI_dI?t=185 (2 d.)

Rugsėjo 26 d. Werneris Geishbergeris pamokslavo Vilniaus evangelinės bažnyčios pamaldose. Svečias jautriai dalinosi asmeniniu patyrimu, kaip Dievas naujai atskleidė Jėzaus gailestingumą ir kaip tai paskatino jį pakeisti tarnystės kryptį nuo susikoncentravimo į bažnyčios poreikius į Kristaus  nepažįstančius pasaulio žmones. Šiuo metu Werneris vadovauja organizacijos Operation Mobilization meno padaliniui Vokietijoje ir siekia skelbti Evangeliją per meną.

VEB pamokslo įrašas: https://youtu.be/aU_tq6d8uXQ?t=3293

 

Nuotraukos Gedos  Žyvatkauskaitės

 

Bendrinti: