Renginys Alytaus pataisos namuose

Š. m. vasario 17 d. Alytaus pataisos namuose vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtas švietėjiškas renginys – VDU Švietimo katedros istorijos mokslų daktaras profesorius Deimantas Karvelis skaitė paskaitą „Vasario 16-oji, arba kaip Lietuva išėjo iš kalėjimo“.

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo švente susirinkusius nuteistuosius bei personalo darbuotojus Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vardu pasveikino ir pranešėją bei renginio esmę pristatė Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius bei evangelikų karo kapelionas Giedrius Ažukas.

D. Karvelis priminė, jog Lietuva 6 kartus buvo okupuota – tai tarsi kalėjime kalėjusi tauta, kurios charakteristikoje ryškus laisvės troškimas. Kiekvienas būdamas kalėjime trokšta būti laisvas. Iliustruodamas Vinco Kudirkos, Jono Basanavičiaus bei Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų gyvenimų akimirkomis profesorius labai jautriai lydėjo nuteistųjų mintis Vasario 16-osios įvykių atomazgos link, atverdamas tai, jog į taip trokštamą Lietuvos laisvę vedė paprasti žmonės, to meto valdžios laikomi nusikaltėliais- kontrabandininkais,  kaip, pavyzdžiui, garsiausias XIX a. knygnešys Jurgis Bielinis.

Po paskaitos vykusios diskusijos metu  D. Karvelis atsakė į užduodamus klausimus.

„Lietuvių tautos istorija labai spalvinga: tauta iškovodavo laisvę, bet ir vėl ją prarasdavo, kaip ir ne vienas iš čia esančiųjų, bet, jeigu patikėsime Jėzumi Kristumi ir seksime Jo mokymu, įmanoma būti iš tiesų laisvu žmogumi, – baigdamas renginį ir dėkodamas už dėmesį bei kviesdamas į nuolatinius užsiėmimus, kuriuos veda LEBB kalėjimo kapelionai, kalbėjo pastorius G. Ažukas. – Jėzus kalbėjo: „Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai; ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 31–32).“ Pastorius ragino vyrus ieškoti laisvės Dievo žodyje, ir kvietimas buvo išgirstas – nemažas būrys vyrų išreiškė norą lankyti kapelionų vedamus užsiėmimus.

Renginyje dalyvavo ir su nuteistaisiais bendravo ir Kėdainių krikščionių bažnyčios pastorius Alvydas Stankevičius bei Alytaus evangelinės bažnyčios pamokslininkas Elvinas Minkelis.

 

LEBB informacija.