Sveikiname EBI absolventus (galerija)

Š. m. vasario 15 d. – svarbi ir iškilminga diena Evangeliniam Biblijos institutui ir jo studentams. Keturiems jau anksčiau baigiamuosius darbus apsigynusiems broliui ir sesėms – Dianai Vaškelienei, Dainiui Jaudegiui, Virginijai Rimkienei ir Džiuljetai Gečienei buvo įteikti atitinkamų EBI programų baigimo diplomai.

Be to, bakalauro lygio baigiamuosius darbus sėkmingai apsigynė dar du studentai. Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčios vyresnioji Birutė Venteraitienė pristatė darbą „Reformacijos vertybės Mikalojaus Radvilo Juodojo Tikėjimo išpažinime“ (darbo vadovas prof. dr. Deimantas Karvelis, oponentas – Holger Lahayne), studentas Miroslavas Krasovskis gynėsi darbą „Įstatymas ir malonė liuteroniškose giesmėse“ (darbo vadovas Holger Lahayne, oponentas Artūras Rulinskas).

Sveikiname visus, baigus šį svarbų etapą ir linkime ištvermės bei Viešpaties malonės tarnystės kelyje. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui (Ps 119, 105).

Bendrinti: