Evangelikų reformatų tikybos mokytojų susitikimas Vilniuje

Šiuo metu pagal Švietimo ministerijoje patvirtintą Evangelikų reformatų tikybos programą dėstoma Biržuose ir Vilniuje. Biržuose evangelikų reformatų tikybos pamokos vedamos Biržų „Saulės“ gimnazijoje, Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje, Biržų „Kaštonų“ pagrindinėje mokykloje, Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje, Biržų r. Medeikių pagrindinėje mokykloje ir Vilniuje, Pilaitės mikrorajone veikiančiame Krikščioniškame darželyje (steigėjas – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia) bei Vilniaus krikščionių gimnazijoje (steigėjas – Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija).

Nors evangelikų reformatų ar evangelikų, kuriems yra tinka evangelikų reformatų tikybos dėstymo programa, yra daugelyje Lietuvos didžiųjų miestų, vis tik, dėl vaikų išsisklaidymo pačiame mieste, sunku surinkti mokyklose reikalaujamą 9 vaikų grupę, kad būtų galima gauti tikybos mokytojo darbo išlaikymą. Dėl įvairių priežasčių evangelikų reformatų tikybos mokymas patiria sunkumų, susiduria su įvairiais kiekvienam dėstomam dalykui būdingais iššūkiais: metodinės literatūros, specialistų paruošimo, patirties ir kvalifikacijos kėlimo poreikių patenkinimui reikalingas didelis dėmesys, pastangos ir lėšos. Tam reikalinga telkti jėgas ir tam jau vyksta ekumeninis bendradarbiavimas Biržuose ir Vilniuje. Negalima nepastebėti tuo bendradarbiavimu pasiektų gražių vaisių. Vienas jų – atviras ir nuoširdus pasidalinimas patirtimi, susirinkus tikybos mokytojams.  Balandžio 11 dieną įvyko mokytojų, kurie dėsto evangelikų reformatų tikybą Lietuvos mokyklose, susitikimas.

Tikybos mokytojų delegacija iš Biržų lankėsi Vilniuje, Krikščioniškame vaikų darželyje, o vėliau ir Vilniaus krikščionių gimnazijoje. Susipažino su darželio ir gimnazijos vadovybe, mokytojais, patalpomis, kuriose šios švietimo ir dvasinio ugdymo įstaigos įsikūrusios. Pasidalino savo rūpesčiais, iššūkiais. Pokalbiuose sutarė, kad sėkmingas tikybos mokymas priklauso nuo mokytojo asmenybės, jo nuoširdaus troškimo skelbti Evangeliją, jo pasiruošimo ją perteikti vaikams. Tačiau taip pat labai svarbus sisteminis Biblijos pažinimas, tikėjimo nuostatų suvokimas, Bažnyčios istorijos žinios. Tikybos mokymas nevyksta tik mokykloje, pamokų metu. Didžioji dalis mokymo ir ugdymo vyksta sekmadienio užsiėmimuose pamaldų metu atskirai mažiesiems, o vyresnieji jau įsijungia į suaugusiųjų pamaldas. Mokslo metams pasibaigus – vaikų ir jaunimo bažnytinėse stovyklose. Patys pirmieji tikybos mokytojai yra vaikų tėvai. Jų paruošimas ugdyti tikėjime savo vaikus - labai svarbus. Tačiau daugiau ar mažiau pasitaiko vaikų, kurie auga nekrikščioniškoje, arba pokrikščioniškoje erdvėje. Toje pačioje klasėje gali būti labai skirtingos dvasinės patirties tikybos mokinių. Tai yra iššūkis tikybos mokytojui vaikų darželyje ar mokykloje. Iškyla mokytojų "perdegimo" problema. Kaip palaikyti ir motyvuoti patį mokytoją? Atgalinis ryšys iš vaikų ir jų tėvų mokytojui - vienas iš svarbiausių, gaunamų motyvų.

Biržų tikybos mokytojai pakeliui į Vilnių aplankė Salamiesčio evangelikų reformatų bažnytėlę, vėliau užsuko į Dubingius, kur aplankė kunigaikščių Radvilų kapavietę evangelikų reformatų bažnyčios vietoje. Po pietų gimnazijoje, biržiečiai pakvietė Vilniaus tikybos mokytojus apsilankyti Biržuose.

www.ref.lt

Bendrinti: