Užjaučiame pastorių Ramūną Jukną ir artimuosius netekus mamos

Šį savaitgalį amžinybėn išėjo Genovaitė Sapkienė – mama, močiutė, sesuo, draugė... Netekties valandą užjaučiame Panevėžio evangelinės bažnyčios pastorių Ramūną Jukną ir kitus artimuosius. Teguodžia tikėjimas, kad Viešpaties mirtis ir prisikėlimas suteikia neblėstančią viltį ir žemiškajam, ir amžinajam gyvenimui: Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime, kad ir gyvensime su Juo. (...) prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jau nebeturi Jam galios (Rom 6, 8–9).

Velionė išlydima pirmadienį, 12.00 val. iš Kupiškio gedulo namų (Pergalės g. 4).

Bendrinti: