Užjaučiame Rimą Šablinską netekus tėčio

Nuoširdžiai užjaučiame brangų brolį, Rokiškio evangelinės bažnyčios vyresnįjį Rimą Šablinską netekus tėčio. Netekties valandą meldžiame Viešpaties artumo Rimui ir artimiesiems.

Velykų metu ypač aiškiai persipina žemiškojo gyvenimo laikinumas, tamsi kančios bei mirties galia ir neįveikiama prisikėlimo didybė. Tepaguodžia jus šie Šventojo Rašto žodžiai: Kada šis gendantis (kūnas) apsivilks negendamybe ir šis marusis apsivilks nemarybe, tada išsipildys užrašytas žodis: „Pergalė prarijo mirtį! Kurgi, mirtie, tavo geluonis? Kurgi, mirtie, tavo pergalė?“ (1 Kor 5, 14-15).

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija

Bendrinti: