Titulinis / Jauniems

Himnas meilei

Jei paklausčiau, kur Naujajame Testamente daugiausiai kalbama apie meilę, turbūt daugelis nurodytų Pirmąjį Laišką korintiečiams.

Mano kelias belaukiant santuokos

Skaitant svetainės Evangelija.lt naujienas, akys užkliuvo už skiltyje Palangė jauniems paskelbto straipsnio Belaukiant santuokos. Sudomino, tad pradėjau skaityti. Labai gerai prisiminiau savo laukimo metus, kai tik įtikėjusi, maždaug prieš 26 metus, pati ėjau tokių apmąstymų keliu.

Belaukiant santuokos

Neseniai, skaitydama savo kasdienių skaitinių knygą „Plačiai išskėstos rankos“ (autorė Sherri Gragg), aptikau tokią maldą: „O kaip dažnai aš su baime kreipdavausi į Tave ir sakydavau: „Viešpatie, negi Tau nerūpi?“

Tikrasis Valentinas

Legendomis ir mitais apipinta Šv. Valentino, kuris tapo meilės ir įsimylėjėlių globėju, istorija. Kad būtų paprasčiau tikėti, mes linkę susikurti stabus. Tačiau ar tam mes pašaukti?

Tu – stebuklas

Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino (Ps 139, 14) – štai ką Bibliją sako apie mūsų organizmą.

Ačiū...

Palydėti 2016 metus jaunimas iš visos Lietuvos rinkosi į Vilnių, mat čia buvo organizuojamas jau tradiciniu tapęs renginys „Naujamedis“.

Praeitis, dabartis, ateitis

Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius (Hbr 13, 8). Jėzus yra istorijos praeities, dabarties ir ateities Dievas. Ši mintis man priminė, manau, daugeliui iš jūsų žinomą Č. Dikenso kūrinį „Kalėdų giesmė“.