Kodėl krikščionybė? (vaizdo įrašas, jaunimui tarnauja L. Jacevičius)

Vasario 2 d. Vilniaus evangelinėje bažnyčioje vyko jaunimo pamaldos, per kurias Dievo žodžiu dalijosi buvęs krepšininkas, apologetas, svetainės apologetika.lt įkūrėjas ir administratorius Laurynas Jacevičius (Lauryno liudijimą skaitykite čia).

Kreipdamasis į susirinkusius jaunuolius Laurynas kalbėjo, jog žinoti, kad krikščionybė yra teisinga, ir sugebėti tai parodyti kitam, yra skirtingi dalykai. Kaip žinoti, kaip krikščionybė teisinga? Krikščionis tai žino, nes kažkuriuo gyvenimo momentu per Dievo žodį, Šventąją Dvasią, kažkokius savo gyvenimo įvykius buvo giliai širdyje tuo įtikintas, ir gyvenimas pasikeitė. Pats Laurynas atgimė skaitydamas Laišką efeziečiams (Ef 2, 7–10): Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

Visgi Dievas yra palikęs daugiau būdų, įsitikinti krikščionybės tikrumu, tarp kurių yra ir intelektualiai argumentai. Nors žinojimas be susitikimo su Dievu nepakeičia gyvenimo, krikščioniui tokie argumentai gali būti naudingi diskutuojant su netikinčiaisiais, taip pat ir geriau suvokiant savo tikėjimą, kuris gali tapti tiesiog įpročiu, savaime suprantamu dalyku, tačiau be ugnies ir gyvybės.

Yra keli esminiai klausimai, kuriuos kelia kiekviena pasaulėžiūra: prasmė (Kodėl aš gyvenu?), tapatybė (kas aš esu?), kilmė (iš kur atsirado žmogus?), moralė (kas yra gėris ir blogis?) ir likimas (kas vyksta po mirties?). Šiuos klausimus vienu ar kitu gyvenimo momentu kelia ir kiekvienas žmogus.

Jeigu norite sužinoti, kaip į šiuos klausimus atsako krikščionybė ir kodėl jos atsakymai svarūs, kviečiame peržiūrėti L. Jacevičiaus pamokslo vaizdo įrašą:

Bendrinti: