LEBB Pastorių tarybos sveikinimas

Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą <...>. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus. (Lk 2, 11)

Gerų, palaimintų švenčių!

Bendrinti: