Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Kitoks žmogus

Tautos vadovų pasiųsti sargybiniai jį turėjo suimti, bet sugrįžo neįvykdę nurodymo. Į klausimą, kodėl jo neatvedė, pasiųstieji atsakė, kad niekados žmogus nėra taip kalbėjęs, kaip šis. (Skaityti daugiau...)

Teisingumas

Susirinko aukščiausias Izraelio tautos teismas – sinedrionas. Teismo procese dalyvavo aukštieji kunigai ir tautos vyresnieji. Jie visi ieškojo kokių nors parodymų, kad teisiamąjį galėtų pasmerkti mirčiai. (Skaityti daugiau...)

Šventi ir nekalti

Ar gali žmonės pasirodyti Kūrėjo akivaizdoje šventi, tyri ir nekalti? Žmonėms sunku atsakyti į šį klausimą, nes labai dažnai net nenujaučiame, ką reiškia atsistoti Kūrėjo akivaizdoje ir kaip atrodo tikras šventumas. (Skaityti daugiau...)

Priešnuodis

Nuodų yra įvairių. Vieni lėtai griauna sveikatą, o kiti numarina staigiai. Užtenka vieną kartą juos nuryti, ir gyvenimas negrįžtamai baigiasi. (Skaityti daugiau...)

Nenatūrali būsena

Kodėl norime būti geresni, negu esame? Kas su mumis atsitiko, kad matydami, jog esame sužeisti, bandome save ir kitus įtikinti savo sveikumu? (Skaityti daugiau...)

Įvertinimas

Trečias pirmojo amžiaus dešimtmetis. Erodo Didžiojo rekonstruota Jeruzalės šventykla. Pasiturintys izraelitai nešė savo pinigines aukas į šventyklos iždinę. Daugelis iš jų aukojo gausiai. Skaityti daugiau...

Dievai

Niekas nežinojo, kad prasidėjo nauja era. Tautos gyveno kaip gyvenusios, kiekviena pagal savo tradicijas garbindama savuosius dievus. Ir vis dėlto permainos tautose vyko panašiai kaip bręstant vaikui. (Skaityti daugiau...)

Poreikis

Beveik prieš tris tūkstantmečius, po vieno baisaus įvykio Izraelio karalius Dovydas sukūrė psalmę, kurioje atskleidė savo skausmą ir aiškiai suprastą poreikį. (Skaityti daugiau...)

Paradoksas

Brėško. Kelios moterys ėjo prie mokytojo kapo. Jos norėjo išreikšti savo meilę ir pagarbą prieš dvi dienas nužudytam žmogui. Tai vyko Izraelio žemėje pirmame amžiuje. (Skaityti daugiau...)

Seserys

Pirmojo amžiaus pradžia. Izraelio žemė. Jėzus iš Nazareto keliaudamas su artimiausiais savo pasekėjais užsuko į vieną kaimą. Ten gyvenusi moteris, vardu Morta, pasikvietė juos į savo namus. (Skaityti daugiau...)