Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Vienijanti jėga

Kaip tai vyko iš tikrųjų, labai sunku įsivaizduoti bei pasakyti, tačiau iš amžių glūdumos mus pasiekęs trumpas pasakojimas sako, jog anais senais laikais žmonės susivienijo ir pasiryžo pastatyti dangų siekiantį bokštą, norėdami išgarsinti savo vardą. (Skaityti daugiau...)

Brangiausia laisvė

Jaunas vyras kalbėdamas stebino savo klausytojus, net tuos tvarkos saugotojus, kurie atėjo jo suimti. Kai tvarkos sargai sugrįžo pas juos pasiuntusius valdžios atstovus neįvykdę jų nurodymo, viskas, ką jie galėjo pasakyti savo pateisinimui, buvo nuostabos pilni žodžiai: „Joks žmogus niekada taip nėra kalbėjęs.“ (Skaityti daugiau...)

Geresnė istorija

Turbūt kiekvienam, gyvenančiam Lietuvoje, teko girdėti posakį „Norėjome, kaip geriau, o išėjo kaip visada“. Šis posakis nėra naujas. Panašiais ar kiek kitais žodžiais ta pati mintis sakoma jau tūkstančius metų.
Pirmame amžiuje ją užrašė vienas žydas, iš pradžių labai uoliai persekiojęs savo tautiečius krikščionis, o po to pats karštai skelbęs žinią apie Jėzų Kristų, Jo mirtį ir prisikėlimą. (Skaityti daugiau...)

Iš toli

Trys karaliai arba išminčiai iš Rytų – žmonės, kurie susiruošė į tolimą kelionę pagarbinti gimusio kūdikio ir įteikti jam dovanų.
Apie šių žmonių kelionę, įvykusią tolimoje praeityje, pasakoja vienas iš Naujojo Testamento autorių, evangelistas Matas. (Skaityti daugiau...)

Pranašė

Evangelijoje pagal Luką skaitome, kaip Juozapas ir Marija atnešė kūdikį Jėzų į šventyklą, jog pašvęstų jį Viešpačiui. Spėju, kad šiais laikais daugelis skaitančių šį Biblijos pasakojimą įsivaizduoja, kaip šventoji šeimyna įeina į didelį pastatą. (Skaityti daugiau...)

Šventė

Mes vadiname ją Šventomis Kalėdomis, nors didžioji Vakarų pasaulio dalis jos pavadinimą sieja su Jėzumi Kristumi. Nors kalendorinius metus skaičiuojame nuo Jėzaus gimimo, niekas nežino tikslių Jo gimimo metų, mėnesio bei dienos. Tačiau tai nepakeičia paties svarbiausio dalyko – Jėzus Kristus iš tiesų gimė, gyveno ir mirė bei prisikėlė iš mirusiųjų, kaip apie tai skaitome Naujajame Testamente. (Skaityti daugiau...)

Ar tai legenda?

Tęsiasi adventas, susikaupimo laikas, kai laukiame Kalėdų. Jėzus iš Nazareto gimė jau daugiau nei prieš du tūkstančius metų, todėl krikščionys šiuo metų laiku pabrėžia, jog dera laukti nebe Jo gimimo, bet antrojo atėjimo. (Skaityti daugiau...)

Belaukiant

Prasidėjo Adventas, tradicinis susikaupimo ir apmąstymų laikas. Verta nusipurtyti kasdienės rutinos dulkes ir vėl savęs paklausti – kokį Dievą tikiu? Juk taip lengva nesustoti ties šiuo klausimu ir pačiam sau pameluoti, atsakant, jog viskas aišku. Bet ar iš tiesų? (Skaityti daugiau...)

Gailestingieji

Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo (Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus 7 eilutė).
Šiuos žodžius pasakė Jėzus iš Nazareto, atskleisdamas amžiną gyvenimo dėsnį.
Gailestingumo reikia kiekvienam. Visi gimėme bejėgiais kūdikiais, visiškai priklausomais nuo kitų meilės ir gailestingumo. Pasiekusiems senatvės slėnius gailestingumas irgi reikalingas kaip oras. (Skaityti daugiau...)

Tremtinys

Jis buvo vardu Jonas – Jėzaus iš Nazareto pasekėjas, mylimas mokinys. Gyveno pirmame amžiuje Romos imperijoje. Skelbė žinią ir liudijo, kad tikrasis Valdovas yra imperijos pakraščio provincijoje imperatoriaus vietininko nuteistas ir nukryžiuotas žydų pamokslininkas Jėzus. (Skaityti daugiau...)