Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Du mėnesiai

Pažvelkime į pačius svarbiausius du mėnesius žmonijos istorijoje.
Artėjo pagrindinė kiekvienos Izraelio šeimos šventė – Pascha. Maždaug trisdešimt keturių metų pamokslininkas su grupele pasekėjų, paprastų jaunų vyrų, ėjo į Jeruzalę. Pasekėjai buvo visiškai įsitikinę, kad jų mokytojas ir vadovas yra tolimoje praeityje išpranašautasis Dievo siųstas Izraelio karalius. (Skaityti daugiau...)

Mokinystė

Apie mokymąsi ir mokinius rašyta bei kalbėta labai daug. Kiekvienam teko būti mokiniu pradinėje, o vėliau pagrindinėje mokykloje. Tačiau neturėtume mokinystės tapatinti tik su kuria nors savo gyvenimo dalimi. (Skaityti daugiau...)

Žvilgsnis

Pažvelgti į kitą žmogų galime labai įvairiai. Tai gali būti palaikantis arba paniekinantis žvilgsnis, draugiškas ar priešiškas, švelnus ar griežtas, skvarbus ar abejingas ir taip toliau. Būna, jog kažkieno žvilgsnį atsimename visą gyvenimą. (Skaityti daugiau...)

Susitaikymas

Šiandien gyvename 2018 metais nuo Kristaus gimimo arba, kaip daugelis sako, mūsų eros metais. Tuomet, kai iki eros pradžios dar buvo likusi daugybė metų, žmonės, vadinami Dievo pranašais, kalbėjo apie jiems tolimos ateities įvykius, naujos eros pradžią. (Skaityti daugiau...)

Miestas

Ar dažnai pagalvojame apie žmonijos ateities perspektyvą? Kai šiandien atsiverti sovietmečio rašytojų-fantastų kūrinius, darosi juokingai graudu, skaitant pasakojimus apie Tarybų Sąjungos ateitį dvidešimt pirmame amžiuje, nes dvidešimtojo amžiaus pabaigoje tos valstybės neliko. (Skaityti daugiau...)

Vardas

Pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Išgarsinkime savo vardą… (Pradžios knygos 11 skyriaus 3 eilutė).
Šie žodžiai buvo pasakyti gilioje senovėje, kai, pasak Šventojo Rašto, žmonės dar kalbėjo viena kalba, tačiau galima pagalvoti, kad juos sako šiandienos dangoraižių statytojai. Troškimas išgarsinti savo vardą lydi žmoniją per visas jos istorijos dienas. Kaip jį turėtume vertinti? Ar toks troškimas yra geras, ar blogas? (Skaityti daugiau...)

Tenka pripažinti

Evangelijos, arba kitais žodžiais tariant – pasakojimai apie Jėzų iš Nazareto, užrašyti Naujajame Testamente, leidžia mums pamatyti sukrečiantį vaizdą, baisią sandūrą, kai Kūrėjas susiduria su Jį paniekinusiais kūriniais. (Skaityti daugiau... )

Šventyklos atstatymas

Sugriuvusi šventykla. O gal tiksliau būtų galima sakyti – sugriauta ar net susigriovusi. Apie kokią šventyklą galime taip kalbėti?
Paprastai šventykla vadiname kokio nors vieno ar kelių dievų namus. Kai girdime minint šventyklą, visuomet įsivaizduojame kokį nors pastatą. Kaip pastatas galėtų pats susinaikinti? Tačiau jau beveik du tūkstančius metų išgirdę žodį „šventykla“ turėtume galvoti ne vien apie pastatus. (Skaityti daugiau...)

Iš arčiau

Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atgailaukite ir tikėkite Evangelija! (Evangelijos pagal Morkų 1 skyriaus 15 eilutė).
Šią žinią pirmame amžiuje skelbė Jėzus iš Nazareto. Ką ši žinia sakė anais laikais gyvenusiems žmonėms ir ką ji kalba mums? (Skaityti daugiau...)

Pokytis

Tikiuosi, kad daugumai nors viena ausimi teko girdėti apie evangelijos autorių Matą. Jis yra jau beveik du tūkstančius metų skaitomas autorius. Jo užrašytą evangeliją skaito ir išsilavinę, ir sunkiai skaityti mokantys žmonės. Mato užrašytas tekstas turėjo ir tebeturi neišmatuojamą poveikį. Pažvelkime iš arčiau į teksto autorių. (Skaityti daugiau...)