Eksperto instrukcija

Kažkada teko girdėti anekdotą apie prietaringą kvailą žmogų, kuris sėdėjo medyje ant šakos ir pjovė ją pjūklu. Ėjęs pro šalį žmogus jį perspėjo: „Ką darai? Nukrisi.“ Tačiau pjaunantis šaką nekreipė dėmesio į perspėjimą ir toliau darbavosi. Galiausiai įvyko tai, kas ir turėjo įvykti. Žmogus nukrito ir skaudžiai susimušė, bet atsikėlęs nuo žemės palydėjo nuėjusį žmogų tokiais žodžiais: „Piktas burtininkas.“

Pjovusiojo šaką absurdiškas kvailumas, nenoras pripažinti tiesos bei prietaringumas kelia juoką. Tačiau kaip dažnai mes visi esame panašūs į tą varganą žmogų, nes nekreipiame dėmesio į tiesos žodžius, kurie gali mus apsaugoti nuo didžiausios nelaimės.

Mokydamas žmoniją dieviškos išminties, Jėzus iš Nazareto, baigdamas savo kalbą, pasakė tokius žodžius: Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus (Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus 24–27 eilutės).

Jėzus Kristus visą žmogaus gyvenimą palygina su namo statyba, o savo žodžius prilygina teisingai statybos instrukcijai. Jeigu žmogus įsiklauso į Kristaus žodžius ir pagal juos elgiasi, jo gyvenimas bus panašus į tinkamai pastatytą namą, kuris nesugrius net ekstremaliausiomis sąlygomis. Tuo atveju, kai žmogus girdi Kristaus žodžius, bet elgiasi vadovaudamasis kitokiomis idėjomis, jis neišvengiamai patirs griūtį. Tokiu dramatišku palyginimu Viešpats siekia pažadinti mūsų nuovoką ir paskatinti mus nuoširdžiai įsiklausyti į Jo sakomus žodžius. Jėzus kalba kaip statybos ekspertas, kuris žino, kad Jo nurodymai yra teisingi ir, jų nesilaikant, statinys neišvengiamai sugrius.

Nebūkime panašūs į vargšą anekdoto personažą, kuris neklauso teisingų žodžių ir net patyręs savo kvailystės pasekmes nesuvokia savo kvailumo, o dėl nesėkmės kaltina jį perspėjusį žmogų.


 

Bendrinti: