281 | 2010 08 21 | Nepriimtinas pastorius

Sveiki, ką daryti, jei nepatinka pastorius? Manau, kad esu tikintis, tik sunku eiti į bažnyčią, kur nepatinka ganytojas. Bandžiau ieškoti vietos, kur tiktų, patiktų ir radau, tik dažnai ten negaliu nuvažiuoti. Suprantu, kad ateinu į Dievo namus, o ne pas pastorių, bet...  sunku bažnyčioj būti ir klausyti šito žmogaus. Ką tokiu atveju daryti? Ačiū už atsakymą.

 

Sveiki, dėkoju už atvirą klausimą. Manau, kad ne jūs vienas taip mąstote. Visos problemos vienu ar kitu būdu yra išsprendžiamos. Manau, kad ir ši problema yra išsprendžiama. Tačiau, kaip ją išspręsti?

Tikintis žmogus įvairias problemas sprendžia vadovaudamasis Dievo žodžiu, kuris yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui (Ps 119, 105). Visų pirma pabandykite užduoti sau klausimus: „Kodėl man nepatinka mano ganytojas?" Nepatinka jo išvaizda, ar tai, ką jis pamokslauja, ar jo charakteris? Gal teko kada turėti konfliktą su pastoriumi ir t.t.?

Jei esate užpykęs ar įsižeidęs dėl kokių nors dalykų, reiktų nueiti ir su tuo pastoriumi atvirai ir nuoširdžiai pasikalbėti. Biblija daug kalba apie gerus tarpusavio santykius. Paulius ragina: Siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais (Ef 4, 3). Be maldos išsaugoti vienybę sunku. „Broliai, melskitės už mus!" - prašo apaštalas (Kol 4, 3;  1 Tes 5, 25; 2 Tes 3, 1). Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus (Jok 5, 16).  Apaštalas Paulius kalba apie tikėjimą, veikiantį meile (Gal 5, 6). Kai meldiesi už konkretų žmogų, ateina ir meilė jam.

Mes susiduriame su netobulais žmonėmis, taip pat ir su netobulais pastoriais. Kiekviename gali pamatyti netobulų dalykų. Tačiau ir mumyse kiti mato netobulumus, todėl tikriausiai Paulius ir ragina: priimkite vienas kitą (Rom 15, 7). Jei jau neišeina priimti pastoriaus ir dėlto norisi lankyti kitą bažnyčią, reikėtų savęs paklausti: ar neatsiras naujoje bažnyčioje kitas žmogus, kuris taip pat man nepatiks? Juk tobulų žmonių ir bažnyčių nėra.


Pastorius Darius Venslovas


Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: