283 | 2010 09 15 | Antroji pusė

Sveiki. Tikriausiai kiekvienas yra girdėjęs legendą apie moterį ir vyrą, anksčiau buvusius vienu asmeniu. Bet vėliau padalytus į du ir dabar klaidžiojančius, kad surastų savo antrą pusę.

Tad norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę apie tai. Kaip Jūs manote, ar kiekvienam iš mūsų yra skirtas tik vienas žmogus, taip vadinamoji antra obuolio puselė, ta gimininga siela. Ar iš tiesų tik suradus tą vienintelį, galima būti laimingam ir ar kiekvienas jį suranda? Ar Dievas apie tai ką nors sako?

 

Tiesą sakant, man nėra tekę girdėti Jūsų minimos legendos. Tačiau yra tekę girdėti kažkiek panašaus motyvo pasakojimą Šventajame Rašte, kur kalbama apie pradžioje Dievo sukurtą vieną asmenį, vyrą Adomą, o vėliau - jam kaip pagalbininkę sukurtą antrąjį asmenį, moterį Ievą. Tarpusavyje jie buvo susieti santuokos ryšio - buvo vyru ir žmona, kol mirtis juos išskyrė. Jų pavyzdžiu, o kartu ir Dievo patvarkymu, iš pirmųjų žmonių įsčių išėjusi žmonija visais laikais vedė ir tekėjo, savo žemiškąją egzistenciją suvokė šeimos (šiandien turbūt vertėtų pridurti - heterogeninės šeimos) institucijos rėmuose.

Jei teisingai suprantu, šeimos kūrimo perspektyva ir Jums nėra svetima, tačiau Jus neramina mintis apie vienintelį, tinkamiausią, paties Dievo Jums skirtą gyvenimo partnerį (-ę), kurio (-ios) baiminatės, jog nesutiksite ar neatpažinsite, ir tuomet santuoka ne su „skirtu (-a) vieninteliu (-e)"  bus nenusisekusi.

Jei jau siekiame laimės (natūralu, kad Jūs jos ieškote), reikėtų pasakyti, kad ją atneša ne kokia nors viena gyvenimo forma - šeimoje ar be jos, nes įmanoma jaustis laimingu ir vienu, ir kitu atveju. Ne  gyvenimas su tam tikru konkrečiu žmogumi garatuoja laimę, o Dievo valios (plačiąja prasme) pažinimas ir jos vykdymas. Nemanyčiau, kad Dievas yra tiksliai iš anksto suskirstęs poras ir tik Jo numatytame derinyje garantuoja joms laimę. Atrodo, kad Raštas neteigia tokios idėjos. Veikiau Dievas suteikia žmogui laisvę rinktis sau gyvenimo draugą (-ę) ir yra pasiruošęs laiminti sutuoktinius, jei tik šie gyvens dievobaimingai. Rašte aiškiai pabrėžaima, jog palaiminimą ar prakeikimą į žmogaus gyvenimą teikia ne gyvenimo sujungimas su vienu ar kitu žmogumi, o klusnumas arba neklusnumas Dievo žodžiui. Tad trokštant palaiminto šeimyninio gyvenimo, išmintinga ieškoti žmogaus, kuris mylėtų Dievą ir siektų gyventi pagal Jo vertybes. O ar tai bus Marytė ar Onutė, jei kalbame apie žmoną, ar Kaziukas, ar Petriukas, jei kalbame apie vyrą, ne tiek svarbu. Svarbu, kad būtų abipusė meilė ir pasiryžimas drauge siekti patikti Dievui. Mat kiekvienas žmogus yra beviltiškas nusidėjėlis ir su bet kuriuo bus sunku gyventi. Nemanau, kad tam tikra pora bus mažiau nuodėminga. Ačiū Dievui už Jo meilę, kuri uždengia nuodėmių gausą.

Tad raktas į palaimintą šeimyninį gyvenimą - paklusmumas Dievo valiai, o su kuo konkrečiai susiesite savo gyvenimą - jau kitas klausimas. Pasikartosiu: svarbu tik, kad abi pusės mylėtų viena kitą ir būtų pasiryžę kartu siekti dieviškų vertybių - tokių, kaip maldingumas, atlaidumas, pakantumas, ištikimybė, atsidavimas, švelnumas, pagarba, savikritika, blaivumas, dievotas vaikų auklėjimas ir daugelio kitų. „Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir Viešpaties palankumą" (Pat 18, 22). Ši eilutė patvirtina, jog svarbu atrasti ne konkretų žmogų, o gerą žmogų, kitaip tariant, teisų, dievobaimingą. Tuomet laimė ir Viešpaties palankumas tiesiog pasivys.

Kita vertus, nors sakėme, jog Dievas leidžia žmogui kurti šeimą pačiam, vis gi Jis neatsiriboja ir yra pasirengęs mums klausiant - patarti, prašant - padėti atrasti sau porą. „Namai ir turtai paveldimi iš tėvų, o išmintinga žmona - nuo Viešpaties" (Pat 19,14). Ši eilutė moko, jog Viešpats ypatingai vertina sutuoktinių išmintį, t.y. Dievo baimę, nes išminties pradžia yra Dievo baimė (žr. Pat 1,7; 9,10). Dievas taip pat įžvelgia, kiek kas šios išminties turi, ir Jis gali padėti sutikti išmintingą būsimą žmoną ar vyrą. Tad vieną svarbiausių gyvenimo pasirinkimų nereiktų daryti savarankiškai, bet ieškoti Kūrėjo, pažįstančio kiekvienos širdies kelius, patarimo. 

Pastorius Mindaugas SakalauskasŽiūrėti visas klausimų - atsakymų temas
Bendrinti: