Titulinis / Pastoriaus žodis / Klausimai - atsakymai

277 | 2010 07 30 | Atgimimas ir krikštas

Pradėjau lankyti „Tikėjimo žodžio" bažnyčią dar 9-to dešimtmečio pradžioje. Po kelerių metų išvykau į užsienį. Nebuvau niekada panardintas į vandenį, bet esu krikštytas katalikų bažnyčioje dar prieš pradėdamas lankyti „Tikėjimo žodžio" bažnyčią.

271 | 2010 07 09 I Pagalba iš gydytojų

Sveiki, mano draugė sirgdama griežtai atsisako kreiptis į gydytojus ar gerti vaistus. Ji sako, kad tai liudija jos tikėjimą gydančiu Dievu. Argi Dievas negydo per daktarus?

220 | 2009 12 09 I Pranašystės

Sveiki, ką manote apie datą - 2012 metų gruodžio 21 d.? Pastaruoju metu vis daugiau apie tai kalbama.

2009 04 05 I Dievo kūriniai

Kol kas niekas negalėjo atsakyti į mano klausimą. :) Man tik įdomu: jei pasirodytų, kad ateiviai iš tikrųjų egzistuoja, ar tai nereikštų, kad Dievo nėra?

2009 03 18 I Paguodos žodis

Jau kurį laiką jaučiau be galo artimą ryšį su Dievu. Skaitydavau Bibliją, jaučiausi tvirta ir rami. Po kelių įvykių, kurie susiję su mano sveikatos pablogėjimu ir trauma, pajutau atitolimą.

2009 02 19 I Būti Dievo vaiku

Krikščionybė - viena iš daugelio religijų, o Jėzus Kristus - vienas iš daugelio viešpačių.

2009 02 03 I Dievo vardu

Noriu paklausti, kodėl yra skirstomi tikėjimai? Kodėl žmonės ieško Dievo vardo?

2008 10 31 I Atgaila

Norėčiau daugiau sužinoti apie atgailą Dievo žodžio šviesoje ir kodėl ji tokia svarbi tikinčiojo ir Bažnyčios augimui. Ačiū.

2008 09 23 I Pjūties Šeimininkas

Sakoma, kad didesnės nuodėmės už netikėjimą nėra. Ar gali be Dievo pagalbos žmogus patikėti?