Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Bažnyčia, visuomenė ir kultūra

Atsakas į negandas: 4 bažnyčios istorijos pamokos

Kaip vos per kelis šimtmečius nedidelis Jėzaus pasekėjų būrys tapo dominuojančia religine jėga Vakarų pasaulyje?
Tai – Rodney Starko knygos „Krikščionybės įsigalėjimas“ (The Rise of Christianity), tyrinėjančios daugelį esminių faktorių, tarp jų ir negandas, paantraštė.

Epidemijų Viešpats

91-ji psalmė: Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy. Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“ Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro.

Išgyventa meilė

Esu įsitikinęs, kad karai liautųsi, nusikaltimų ir skyrybų skaičius iškart sumažėtų, amoralumas dingtų, jei tik žmonija realiai patirtų šiuos tris žodžius: tu esi mylimas!

Ekumenizmo įvairovė

Žodis „ekumenizmas“ krikščionių diskurse, regis, savo vietą jau rado. Ypač Maldos už krikščionių vienybę savaitės metu sausio mėnesį jį galime išgirsti itin dažnai. Patys krikščionys ekumenizmą vertina skirtingai.

„Jėzaus namininkai“

Šiais metais (2019 m.) pasirodė nauja Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastoriaus Artūro Rulinsko knyga „Jėzaus namininkai“. „Ganytojo“ skaitytojui siūlome kelias šios knygos ištraukas.

Religijos laisvės pasaulyje mažėja

Nors Lietuvos gyventojai sovietmečiu patyrė sąžinės laisvės suvaržymų ir persekiojimų dėl tikėjimo, šiandien retai viešojoje erdvėje išgirsi, kad tam tikruose pasaulio kraštuose dėl išpažįstamos religijos vis dar gali atsidurti kalėjime ar net netekti gyvybės.