Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Bažnyčia, visuomenė ir kultūra

Melskimės už Afganistano moteris ir visą šalį

Brangieji, raginame prisidėti prie kvietimo maldai už Afganistano moteris ir už visą šią daugybę išbandymų patyrusią šalį. Kvietimu dalijasi mūsų brangūs brolis ir sesuo Kristuje Robertas ir Diana Peteraičiai.

„Aš Dievą radau“. P. Mamonovui atminti

Malonė yra nesukurta dieviškoji energija. Štai saulė šviečia, o mes sėdime po stogu, kur jos nėra. Jeigu išeisime į lauką, pusę mūsų veido apšvies saulė, jeigu ilgai deginsimės – sudegsime, oda nusilups. Sėdėsime niūriame, tyliame ir drėgname rūsyje visiškai be saulės – išbalsime, pasidengsime pelėsiu. Štai kas yra malonė – saulė, kuri visada šviečia.

„Dabar mano akys mato tave“: baimė ir nenutrūkstanti šventųjų bendrystė

Dar prieš metus žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ redakcija svarstė, ar į pirmąjį metų numerį įdėti Uhano (Kinija) krikščionių maldą dėl koronaviruso aukų. Maldos neįdėjome. Atrodė, jog šis virusas praeis greitai ir be didesnių pėdsakų. Dabar atrodo kitaip.

Ruošiama knyga apie Holokaustą

Šiemet, minint Holokausto 80-metį, į lietuvių kalbą esame išvertę vokiečių pastoriaus Jobst Bittner knygą „Tylos uždanga“. Tai labai autentiška knyga, nes autoriaus tėvas buvo nacių karininkas, o po karo ilgus metus jų namus dengė „tylos uždanga“.

Dievas ir mokslo spragos

Richardas Dawkinsas, kaip gerai žinoma, neįsivaizduoja jokios racionalios priežasties, kodėl reikėtų tikėti Dievu ar apskritai jungtis prie kurios nors religijos. Naujųjų ateistų flagmanas reguliariai kaltina krikščionis neprotingumu, o knygoje „Dievo iliuzija“ jis ypač paniekina krikščionis mokslininkus, tikinčius „baltųjų dėmių“ Dievu: „Suradus kokią nors spragą būtinai teigiama, kad ją paaiškinti galima tik Dievo buvimu“.

„Atgimimo vaikai“ pristato Sausio 13-osios minėjimui skirtą muzikinį vaizdo klipą

Šiemet, Lietuvai minint 30-ąsias tragiškų sausio 13-osios įvykių metines, projektas „Atgimimo vaikai“ pristato muzikinį vaizdo klipą „Pažadinki mus“. Laisvės gynėjų dienai skirtą giesmę atlieka Gabrielė Gvazdikaitė, Kauno krikščioniškasis kamerinis choras „Geroji Naujiena“ (dirigentas Nerijus Šatinskas) ir „Prabudimo orkestro“ muzikantai.