Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Bažnyčia, visuomenė ir kultūra

Protestantiška bažnytinė žiniasklaida Lietuvoje

Šiemet minint Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį radijas XFM pristato pasakojimų apie krikščioniškos – katalikiškos, protestantiškos – bei bažnytinės žiniasklaidos pradžią Lietuvoje ciklą.

Laidojimas žemėje – pasenusi tradicija?

Paskutiniaisiais dešimtmečiais mūsų visuomenė keičiasi ir šiuo klausimu. Gedėjimo ritualai, pavyzdžiui, budėjimas prie karsto, palaiminimas, pašarvojimas, laidotuvės ar gedulingi pietūs, gyvavę ilgą kultūrinį laikotarpį, palengva kinta.

Baltarusijos baptistų sąjungos pirmininkas: pirminis mūsų atsakas yra malda

XFM radijo laidoje „Apie dangų ir žemę“ telefonu kalbintas Baltarusijos evangelikų krikščionių baptistų sąjungos pirmininkas, Minsko teologijos seminarijos rektorius, vyskupas LEONIDAS IVANOVIČIUS MICHOVIČIUS. Pokalbio metu buvo aptarta ypatinga šių dienų situacija Baltarusijoje ir kokį vaidmenį atlieka evangelinės bažnyčios.

Trumpa misija į Filipinus ir koronaviruso sugriauti planai

2020 metų pavasarį, kovo 6–14 dienomis, misionierės Sue Yager kvietimu 11-os tikinčių savanorių komanda iš Lietuvos ketvirtą kartą vyko į Filipinus, kur planavo patarnauti vargstančioms šeimoms. Kelionės tikslas – teikti medicininę pagalbą vargstantiems, atlikti nesudėtingus remonto darbus ir vesti edukacinius užsiėmimus lūšnyno vaikams. Apie kelionės iššūkius ir netikėtus įvykius, pakeitusius savanorių planus, kalbamės su šeimos gydytoja Laimute Puidokiene (61 m.), kuri į misijas Filipinuose vyko antrą kartą.

Gimęs antrą kartą

Naktys praleistos ant svetimų žmonių durų kilimėlių galiausiai priverčia susimąstyti – kaip aš pakliuvau į šiuos spąstus?

Filmas „Gimęs antrą kartą“ analizuoja vienatvės ir meilės pakaitalų ieškojimo temas jauno žmogaus gyvenime.

Šviesos atspaudai baltame molyje

„Ganytojo“ skaitytojus norėčiau supažindinti su brangiu broliu Kristuje, išskirtiniu menininku, ištikimu Evangelijos liudytoju Benu Narbutu (g. 1959 m.), kilusiu iš Klaipėdos krašto, Dovilų. 1978 m. Benas baigė M. K. Čiurlionio vidurinę meno mokyklą, o 1984 m. – Vilniaus dailės institutą.

Atsakas į negandas: 4 bažnyčios istorijos pamokos

Kaip vos per kelis šimtmečius nedidelis Jėzaus pasekėjų būrys tapo dominuojančia religine jėga Vakarų pasaulyje?
Tai – Rodney Starko knygos „Krikščionybės įsigalėjimas“ (The Rise of Christianity), tyrinėjančios daugelį esminių faktorių, tarp jų ir negandas, paantraštė.