Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Bažnyčia, visuomenė ir kultūra

Epidemijų Viešpats

91-ji psalmė: Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy. Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“ Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro.

Išgyventa meilė

Esu įsitikinęs, kad karai liautųsi, nusikaltimų ir skyrybų skaičius iškart sumažėtų, amoralumas dingtų, jei tik žmonija realiai patirtų šiuos tris žodžius: tu esi mylimas!

Ekumenizmo įvairovė

Žodis „ekumenizmas“ krikščionių diskurse, regis, savo vietą jau rado. Ypač Maldos už krikščionių vienybę savaitės metu sausio mėnesį jį galime išgirsti itin dažnai. Patys krikščionys ekumenizmą vertina skirtingai.

„Jėzaus namininkai“

Šiais metais (2019 m.) pasirodė nauja Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastoriaus Artūro Rulinsko knyga „Jėzaus namininkai“. „Ganytojo“ skaitytojui siūlome kelias šios knygos ištraukas.

Religijos laisvės pasaulyje mažėja

Nors Lietuvos gyventojai sovietmečiu patyrė sąžinės laisvės suvaržymų ir persekiojimų dėl tikėjimo, šiandien retai viešojoje erdvėje išgirsi, kad tam tikruose pasaulio kraštuose dėl išpažįstamos religijos vis dar gali atsidurti kalėjime ar net netekti gyvybės.

Laura Geraščenko: „Leiskime sau būti netobuliems“

TIKĖJIMAS. „Mano tikėjimas suteikia galimybę matyti situacijas, priimti kritiką visiškai kitaip. Aš žinau, jog viskas yra laikina“, - pažymi choreografė, šokio teatro „Judesio erdvė“ kūrėja Laura Geraščenko.

Internetinė bažnyčia – neišvengiama?

Internetinė Bažnyčia – pakankamai naujas reiškinys. Prie jos prisijungiama virtualiai, gali susirašinėti su kitais nariais, užduoti klausimus pastoriams, giedoti kartu per ekraną, klausytis pamokslo...

Pristatyta Chylinskio Biblijai skirta knygų serija ir interneto svetainė

Šiais metais Vilniaus universitete išleistas paskutinis Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijai skirtos serijos tomas „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, Vol. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski. Tomus 2: Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lithvanicâ Linguâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski“.