Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Bažnyčia, visuomenė ir kultūra

Gimęs antrą kartą

Naktys praleistos ant svetimų žmonių durų kilimėlių galiausiai priverčia susimąstyti – kaip aš pakliuvau į šiuos spąstus?

Filmas „Gimęs antrą kartą“ analizuoja vienatvės ir meilės pakaitalų ieškojimo temas jauno žmogaus gyvenime.

Šviesos atspaudai baltame molyje

„Ganytojo“ skaitytojus norėčiau supažindinti su brangiu broliu Kristuje, išskirtiniu menininku, ištikimu Evangelijos liudytoju Benu Narbutu (g. 1959 m.), kilusiu iš Klaipėdos krašto, Dovilų. 1978 m. Benas baigė M. K. Čiurlionio vidurinę meno mokyklą, o 1984 m. – Vilniaus dailės institutą.

Atsakas į negandas: 4 bažnyčios istorijos pamokos

Kaip vos per kelis šimtmečius nedidelis Jėzaus pasekėjų būrys tapo dominuojančia religine jėga Vakarų pasaulyje?
Tai – Rodney Starko knygos „Krikščionybės įsigalėjimas“ (The Rise of Christianity), tyrinėjančios daugelį esminių faktorių, tarp jų ir negandas, paantraštė.

Epidemijų Viešpats

91-ji psalmė: Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy. Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“ Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro.

Išgyventa meilė

Esu įsitikinęs, kad karai liautųsi, nusikaltimų ir skyrybų skaičius iškart sumažėtų, amoralumas dingtų, jei tik žmonija realiai patirtų šiuos tris žodžius: tu esi mylimas!

Ekumenizmo įvairovė

Žodis „ekumenizmas“ krikščionių diskurse, regis, savo vietą jau rado. Ypač Maldos už krikščionių vienybę savaitės metu sausio mėnesį jį galime išgirsti itin dažnai. Patys krikščionys ekumenizmą vertina skirtingai.