Nabeel Qureshi. Ieškojau Alacho, suradau Jėzų

Gegužę įpusėjo ramadanas – musulmonų šventasis mėnuo, per kurį pamaldūs musulmonai nuo saulėtekio iki saulėlydžio susilaiko nuo maisto, skiria laiko religiniams apmąstymams, maldai ir geriems darbams. Taigi siūlome Jėzų Kristų atradusio ir Jam gyvenimą atidavusio buvusio pamaldaus musulmono N. Qureshi knygą „Ieškojau Alacho, suradau Jėzų“. Knygoje įtaigiai atskleidžiama netikėta musulmono kelionė iš islamo į krikščionybę. Nuo vaikystės išsiugdęs karštą aistrą islamui, autorius, susidūręs su krikščionimis, sąžiningai mėgina paneigti pagrindines krikščionybės tiesas. Nepajėgdamas atremti krikščionybės argumentų, ima gilintis į islamo pagrindus ir patiria tikėjimo krizę. Po skausmingos vidinės kovos, paskatintas antgamtinių potyrių, galiausiai išsižada islamo ir išpažįsta Jėzų. Knygą rekomenduoja LKSB Tarptautinių studentų tarnystės savanoris Ričardas Brogys:

Autorius be galo kultūringai ir su meile leido pažvelgti į prieštaringai vertinamos pasaulėžiūros subtilybes. Jis atvėrė skaitytojams savo išgyvenimus, asmeninio apsisprendimo bei laisvos valios reikšmę priimant sprendimus tiesos ieškojimo kelyje. Autoriaus liudijimas įkvėpė bei atskleidė nuostabų Dievo planą, jog nepaisant tavo kultūrinės aplinkos ar šeimos įsitikinimų, Jėzus yra visiems paruošęs išgelbėjimo viltį.

Knygoje rasime ne tik asmeninius autoriaus išgyvenimus, bet ir daugybę istorinių faktų. Skaitydami matysime kaip Dievo suteikta išmintimi romiai bei su kantrybe dėstoma Jėzaus Kristaus gyvenimo istorija, išgelbėjimo viltis atskleidžiama per Evangelijos žinią, parodoma krikščioniškos apologetikos – pagrįsto tikėjimo – reikšmė. Įsitikinsime, jog su meile išsakytas Dievo žodis gali pasiekti net ir didžiausių oponentų širdį ir protą. Ši knyga, sprendžiant iš pirmo žvilgsnio, turi savo tikslinę auditoriją, galbūt tai knyga žmonėms, kurie domisi kitomis religijomis ar ieško kaip krikščioniška pasaulėžiūra geba įveikti islamą savo argumentais bei tiesos pareiškimais. Nors knyga yra ir apie tai, tačiau tai yra nuostabi intelektualaus mokslininko, sūnaus, neapsakomai mylinčio savo šeimą bei kultūrą, vertybes bei tiesą, istorija. Tai istorija, parodanti pavyzdį, jog žingeidumas bei tiesos troškimas atveda prie jos šaltinio - Jėzaus Kristaus.“

„Skaitydami šią knygą, įžengsite į mano šeimos ir draugų ratą, tapsite mano laimingos islamiškos jaunystės dalininkais ir drauge su manimi grumsitės amerikiečiu gimusio musulmono išgyventame kultūrų susidūrime. Žvelgdami man per petį, sužinosite, kokia užgauli krikščionybė atrodo musulmonui, pradėsite galynėtis su istoriniais Evangelijos faktais ir pajusite, kaip pagrindas po kojomis ima judėti, nes pamažu atrandate paslėptąsias tiesas apie islamą. Skaitydami mano asmeninio dienoraščio įrašus, išvysite, kaip mūsų Tėvas per regėjimus ir sapnus galiausiai pašaukė mane pas Jėzų ir kaip aš pats, veikiamas Šventosios Dvasios, tapau kitoks. Skaitydami šį liudijimą, drauge su manimi keliausite per mano gyvenimą ir artimai mane pažinsite tapdami brangiu draugu. <...> Kadangi dabar matau pasaulį per Evangelijos prizmę, ramadanas man reiškia galimybę mylėti musulmonus, kaip Jėzus pamilo mus.“ – rašo knygos autorius Nabeelis Qureshi.

 

Pagal www.lksb.lt

Bendrinti: