Pristatyta Chylinskio Biblijai skirta knygų serija ir interneto svetainė

                                                        Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuotrauka

 

Šiais metais Vilniaus universitete išleistas paskutinis Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijai skirtos serijos tomas „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, Vol. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski. Tomus 2: Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lithvanicâ Linguâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski“. Lapkričio 26 d. 18 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Chylinskio Biblijai skirtų knygų serijos ir pirmosios Lietuvoje interaktyvios senųjų lietuviškų tekstų interneto svetainės pristatymas.

Chylinskio Biblija (Londonas, 1660) yra antroji (po Jono Bretkūno) į lietuvių kalbą išversta ir pirmoji (iš dalies) spausdinta Biblija. Biblijos vertimų į lietuvių kalbą kontekste ji išsiskiria dėl pasirinkto vertimo šaltinio (olandiška Generalinių luomų Biblija, Statenbijbel), dėl vertimo ir spausdinimo vietos (Oksfordas ir Londonas), dėl intriguojančių vertimo ir spausdinimo aplinkybių ir sudėtingo išlikusių knygos dalių likimo. Ši Biblija pradėta spausdinti Londone 1660 m., išspausdinta Senojo Testamento dalis iki Jobo knygos. Išlikęs vienintelis spausdintos dalies egzempliorius ir Naujojo Testamento vertimo rankraštis saugomi Britų bibliotekoje Londone.

Rengiant serijos tomus daug dėmesio skirta ne tik mokslinei ir filologinei serijos kokybei, bet ir estetinei formai. Knygose publikuota daug iliustracijų, parodančių vertėjo laikmečio aplinką, o dailininkas Šarūnas Leonavičius, pasitelkdamas vis kitokią, Chylinskio laikais naudotą techniką, kiekvienai knygai sukūrė iliustracijas. Pirmojo ir antrojo tomų iliustracijos parengtos Šventojo Rašto tema, o istorinių šaltinių tomo iliustracijose skaitytojas gali atpažinti Chylinskio gyvenimo ir jo laikmečio siužetus.

Pirmajame Chylinskio Biblijai skirtos serijos tome (2008) publikuotos Senojo Testamento Londono egzemplioriaus ir berengiant knygą Vilniaus universiteto bibliotekoje atrastos Antrojo pasaulinio karo metu pražuvusio Berlyno egzemplioriaus kopijos faksimilės. Chylinskio Senojo Testamento Berlyno egzemplioriaus kopijos atradimas yra reikšmingas lituanistinis atradimas, nes jo tekstas yra 207 puslapiais ilgesnis už vienintelį išlikusį vadinamąjį Londono egzempliorių. Tokiu būdu lituanistinis paveldas buvo papildytas didžiulės apimties XVII a. tekstu.

Trečioji serijos knyga, 2016 m. išleista Vilniaus universitete, yra skirta Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniams, joje paskelbti 102 šaltiniai iš 17 pasaulio bibliotekų, liudijantys painias Chylinskio Biblijos istorijos aplinkybes. Publikuotos šaltinių faksimilės, transkripcija su leidėjo ir dalykiniais komentarais, vertimais iš lotynų, lenkų, anglų kalbų į lietuvių kalbą bei šaltinių turinio santraukomis anglų kalba.

Šiais metais publikuotoje knygoje paskelbta Chylinskio Naujojo Testamento rankraščio faksimilė ir dvi įvadinės studijos: Ginos Kavaliūnaitės studijoje aprašytos išorinės rankraščio savybės, struktūra, sukūrimo istorija; daug dėmesio skiriama su Naujojo Testamento vertimu tiesiogiai nesusijusiems rankraščio pirmuosiuose ir paskutiniuose puslapiuose esantiems įvairaus turinio septyniomis kalbomis padarytiems įrašams, kurių filologinė, istorinė ir lingvistinė interpretacija yra ypač sudėtinga. Antrosios studijos autorė Rūta Čapaitė Chylinskio NT rankraštį aprašė paleografiniu aspektu, ji nustatė, kad rankraštis buvo redaguotas ne tik Chylinskio, bet ir dar trijų nenustatytų asmenų; reikšminga jos iškelta mintis, kad šis rankraštis yra ne juodraštis, kaip manyta anksčiau, o švarraštinis variantas, kuris vėliau buvo redaguojamas ir prirašytas priešlapiuose bei paskutiniuose lapuose.

Svetainė www.chylinskibible@flf.vu.lt yra pirmoji Lietuvoje interaktyvi senųjų lietuviškų tekstų interneto svetainė, skirta pirmiausia mokslininkams lietuvių kalbos tyrėjams, tačiau aktuali ir skaitytojams, besidomintiems Biblijos vertimais. Joje pagal pasirinkimą galima naudotis pirmąja ar paskutine rankraščio teksto redakcijomis, išsirinkti vertėjo atliktus redakcinius morfologijos, leksikos, morfosintaksės ir sintaksės pakeitimus; sudaryta galimybė naudotis tiesioginiu, atgaliniu ir dažnumo žodžių formų sąrašais. Svetainėje galima vykdyti paieškas pagal Biblijos eilutę ir pagal rankraščio puslapį; pasirinktas žodis ar teksto fragmentas vienu mygtuko paspaudimu susiejamas su jo kontekstu, o kiekviena Biblijos eilutė susieta su atitinkama vieta Naujojo Testamento rankraštyje.

Tritomio leidinio ir S. B. Chylinskio Biblijos interneto svetainės pristatyme dalyvavo doc., habil. hum. m. dr. Ingė Lukšaitė, prof. dr. Jurgis Pakerys, dr. Gina Kavaliūnaitė, dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, dr. Wolfas-Dieteris Syringas, dailininkas Šarūnas Leonavičius.

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Bernardinai.lt

Bendrinti: