Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Ev. tikėjimo pagrindai

Mūsų laikų didvyriai

Apie kultūrą galima daug pasakyti pagal žmones, kuriais ji žavisi, pagal jos herojus ir herojes. Štai ryškūs vakardienos pavyzdžiai – Bobis Muras (Bobby Moore) (vienas iš geriausių XX amžiaus 7–8 dešimtmečio Anglijos futbolininkų, buvęs anglų komandos kapitonas, kai 1966 metais ji laimėjo Pasaulio taurę) ir motina Teresė.

Televizorius mūsų namuose

TV žiūrėjimo ir naršymo internete įpročiai gali paveikti jūsų šeimos gyvenimą
„Praėjo dar vienas ketvirtadienio vakaras“, – pagalvojau aš, atsidusau ir kritau į lovą. Mano vyras Keitas atėjo į miegamąjį norėdamas pasikalbėti, bet pasakiau, kad noriu pabūti viena su savo melancholiškomis mintimis. Nusivylęs Keitas išsliūkino iš kambario.

Kodėl nematome tokių stebuklų, kuriuos matė apaštalai?

Daug dabartinių krikščionių jaučiasi taip, lyg būtų atskirti nuo gyvos, Dvasios kupinos pranašų ir apaštalų tarnystės, aprašytos Biblijoje. Atrodo, kad Senajame Testamente Dievas būtų vedęs savo tautą nuo vieno stebuklo prie kito.

Meilė mato kitomis akimis

Egzistuoja vienas tiesos apsektas, kurį, deja, esame pamiršę, tačiau turime jį prisiminti. Nusakyti šį aspektą žodžiais sudėtinga, tačiau pamėginkime.

Pasikalbėti, atleisti ir užmiršti

(...) Jei tavo brolis, nusidės prieš tave, sudrausk jį ir, jeigu jis atgailauja, atleisk jam (Lk 17, 3). Kartais sunku tiesiai pasakyti žmogui, kad jis mus įskaudino. Tačiau kartais yra būtina tai padaryti.…

Atraskite laimę Dieve

Jei esate krikščionis, esate pašauktas tarnystei. Visai nesvarbu, ar dirbate aukštos kvalifikacijos darbą, ar tik keičiate padangas.

Nusimeskite susierzinimo naštą

Sekmadienio rytas. Mūsų šeima ruošiasi į bažnyčią. Vaikai pradeda tartis, kur važiuodami jie sėdės. Iš mano lūpų griežtu tonu nuskamba: „Baikite peštis. Lipkite į mašiną ir sėskit į vietas!“

Kai prarandame viltį

Man patinka Velykos – tai tikrai puiki ir džiaugsminga diena. Velykų rytą visi džiaugiamės: „Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė!“

Pastangos neprieštarauja malonei

Pastaruosius kelis mėnesius kartu su mažyliais dažnai lankomės paplūdimyje. Tomis retomis akimirkomis, kai vaikai žaidžia su smėliu, aš žvelgiu į vandenį ir burlaivius. Stebiuosi, kaip lengvai jie skrodžia ramiu įlankos vandeniu ar šėlstančia jūra. Vaizdas toks gražus, kad net gniaužia kvapą.