Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Ev. tikėjimo pagrindai

Nuostabiausias dalykas

Įsivaizduokite, kad jūs vienas lipate į kalną. Tai nėra paprastas kalnas. Žemė po jūsų kojomis dreba, o visą kalną gaubia rūkas. Jo viršūnę dengia didelis tamsus debesis. Griaudžia ir žaibuoja.

Kaip patirti Dievo artumą

Tu gali patirti Dievo artumą. Tai – Dievo pažadas. Dievas kviečia mėgautis artimu bendravimu su Juo, bet tai taip pat reiškia, kad jūsų tikėjimas bus išbandomas (Jok 1, 2–4).

Stulbinanti Dievo malonė

Nors ir žinome Šventojo Rašto tvirtinimą, jog Dievas yra maloningas, tačiau daugeliui mūsų sunku tuo patikėti.

Kalėdų žinia Jums

Amžinasis Dievo Sūnus į šį pasaulį atėjo kaip žmogus Jėzus Kristus – tai istorinis faktas. Tačiau tūkstančiai save krikščionimis laikančių žmonių sako tikį šiuo faktu, tačiau gyvena taip pat, kaip visi kiti.

Tu sukurtas Kalėdoms

Nedaug yra blogesnių dalykų, nei skubėti per Kalėdas. Kalėdų laikotarpis – tai dvasios pakilimas ir žavesys, nuostabus antgamtinio gerumo jausmas, apimantis ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius.