Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Teologija

Pirmas Dvasios vaisius (II)

Trečia, meilė pasireiškia darbais. Meilė - pirmasis Dvasios vaisius, jos įkandin seka džiaugsmas ir ramybė, o po to minimi „kantrybė, malonumas, gerumas".

Pirmasis Dvasios vaisius (I)

Kviečiu apmąstyti Biblijos ištrauką, kuri man reiškia labai daug. Tikriausiai dvidešimt metų kiekvieną rytą ją kartodavau ir melsdavausi, kad ji išsipildytų mano gyvenime.

Raktas į kryžiaus suvokimą

Kokia Jėzaus mirties reikšmė? Kuo ypatinga ta mirtis, kai Romos laikais nukryžiuojami buvo šimtai tūkstančių?

Iškalta akmenyje: nėra kitų Dievų!

Išėjimo knyga 20, 2-3: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tiktai mane".

Kristus ir Jo kryžius

Evangelija - tai geroji naujiena apie laisvę. Tačiau taip pabrėžiame tik vieną jos aspektą. Pagal Naująjį Testamentą, Evangelija skelbia ne tik tai, ką Kristus žmonėms siūlo šiandien, bet ir tai, ką Jis kartą padarė, kad galėtų visa tai siūlyti.

Įvadas į Vestminsterio išpažinimą (II)

Septintame skyriuje aptinkame vieną iš svarbiausių temų tiek išpažinime, tiek apskritai visoje reformatų-presbiterijonų teologijoje – apie Dievo sandorą (sandoras) su žmogumi.

Įvadas į Vestminsterio išpažinimą (I)

Reformacijos laikotarpis, prasidėjęs apie 1520-uosius, trunka iki XVII a. vidurio. Po jo Europa atgimsta smarkiai pakitusi – Viduramžius išstumia Naujieji laikai.

Dievo rūstybė (2 dalis)

„Naktyje", memuaruose apie nacių koncentracijos stovyklą II pasaulinio karo metu, Elie Wieselis pasakoja apie tris kalinius, pasmerktus kartuvėms.

Dievo rūstybė (1 dalis)

Anomis dienomis užguls toks suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pradžios pasaulio, kurį Dievas sutvėrė, iki šiolei, ir daugiau nebebus (Mk 13,17-20).

Augustinas ir Pelagijus

Nusikelkime į tuos senosios Bažnyčios laikus, kai iš tikrųjų ji buvo visai nesena, - ėjo tik 400-uosius metus.